En kåk upp i gränden

En stor del av den arbetande befolkningen bodde vid sekelskiftet i Masthugget och Majorna. Många levde i djup misär, och fattigvårdshjälpen var inte mycket att tala om.

Illustration: Hans Thoursie.

De allra fattigaste fick några kakor bröd i veckan; ofta var det barn i ”brackerigg” – det vill säga kläder som man fått från någon fattigvårds­inrättning – som skickades iväg att hämta brödet. Många familjer hade endast ett rum och kök, och barnaskarorna var stora. Barnen fick tidigt hjäl­pa till med att dra in slantar till hushållet. Under sommarloven kunde de till exempel få arbete som spring­pojke eller springflicka. Följande visa ingår i Eric S Alexanderssons ro­man ”Änglarna i Masthugget”. I den­na beskriver han livet i stadsdelen under 30-talet. I boken framförs visan av en liten flicka med långa fläter.

Visa: Flicka i fläter

Läs som pdf

Innehållet på sidan är hämtat från kapitlet En kåk upp i gränden i boken Det hände sig i Göteborg (Nordström 1980), sid 114–115. Här kan du läsa sidorna som pdf: