Göteborgs spårvagnar

1879 öppnades Göteborgs första spårvägslinje, som gick mellan Brunnsparken och Stigbergsliden. Sedan dess har göteborgarna i många visor besjungit såväl de gamla hästspårvagnarna som de modernare elektriska.

Hästspårvagnar

Hästspårvagnarna var i bruk fram till år 1902, och det månades verkligen om de stackars dragarna.

Från och med igår middag ståta Göteborgs spårvagnshästar med gula halmhattar, väl ej av senaste parismode men enligt djurskyddsföreningens modell med liten sockertoppsformad kulle och så koketta, att vilken strålande ungmö som helst skulle vilja tjusa till i en sådan hatt - blott det icke vore hål för öronen att sticka upp genom. Samtliga tjänstgörande spårvagnshästar förses med dylika solskyddare. Bland andra hästägare, som på så sätt visat sig djurvänliga, märkes Hyrverksbolaget, som dock kunnat bekläda endast arbetshästarna med dylika huvudbonader. Detta emedan parhästarna skulle sönderslita dem på varandra.

G.P. 25/7 1901, Göteborgsbilder sid. 351

Visa: En visa om hästen som klätt sig i hatt

”Allt går ju med elektricitet”

Den 27 oktober 1902 invigdes spårvägens ringlinje och de elektriska spårvagnarna rullade igång. Så här yttrade sig Sigfrid Edström - chef för spårvägen - om omläggningen:

– Nå folket får väl vara kvar?
– Naturligtvis. D.v.s. hästskötarna blir överflödiga.
– Och hästarna gudskelov?
– Ja, det blir stor hästauktion här. Våra hästar äro alldeles utmärkta. I Stockholm äro 20 % sjuka, här endast 7 %. Men så köra vi betydligt långsammare.
– Vagnarna?
– Ja, de bli blå och vita- det är Göteborgs färger.

Petter Frisk i Krönikan den 12/4 1902, Göteborgsbilder, sid 355

Visa: Den elektriska spårvagnen

Spårvagnen som körde i kanalen

Den 9 september 1905 körde en spårvagn ner i Stora Hamnkanalen. Den var på väg från Majorna till Getebergsäng, och olyckan inträffade i samband med ett möte med en annan vagn. Man lyckades få ut passagerarna; en del skadades, men alla räddades till livet. Händelsen har naturligtvis varit ett mycket tacksamt ämne för samtida visdiktare. Här följer två ganska olika visor, som skildrar den dramatiska tilldragelsen. Den första trycktes i skillingtryck, den andra ingick i en revy.

Visa: Den ohyggliga spårvägs-olyckan

Visa: Den urspårade

Läs som pdf

Innehållet på sidan är hämtat från kapitlet Göteborgs spårvagnar i boken Det hände sig i Göteborg (Nordström 1980), sid 59–71. Här kan du läsa sidorna som pdf: