Wettergrens syhästar och fjällerna på Karlsson å Studdis

Den industriella utvecklingen tog förhållandevis lång tid i Sverige. Det var först mot 1800-talets slut som man såg dess verkliga konsekvenser, och det skedde en övergång till en mer differentierad industriell produktion. I Göteborg var det textil-, trä- och mekanisk verkstadsindustri som till en början dominerade.

Vid sekelskiftet var Wettergrens syfabrik en av stans större industrier. Den hade sin upprinnelse i en liten bod vid Tyska kyrkan och ägdes av två systrar Wettergren. Affären övertogs så småningom av JA Holm, som utvidgade rörelsen och flyttade till Drottninggatan. År 1898 stod ett helt nytt etablissement i Stigbergsliden klart för inflyttning. I en samtida tidning kunde man läsa följande.

Kappfirman Wettergren lär ha påbjudit arbeterskorna att nu, sedan etablissementet flyttas till Stigbergsliden, taga sin bostad i Majorna. Följden av denna åtgärd har blivit att husvärdarna därstädes ansett sig kunna höja hyran med 2 a 3 kronor per månad och lägenhet. De över 1000 arbeterskor ha blott att lystra, ty om de icke vilja, så finnes det andra. Ny Tid 22/7 1898

Den göteborgska folkhumorn döpte om fabriken till ”Kjorlaholm”, eftersom ägaren hette Holm och man sydde kjortlar. De flickor som arbetade hos Wettergrens hade inga fasta anställningar, utan fick arbeta när det passade fabriken. Vissa dagar kunde det bli upp till 12 arbetstimmar, andra dagar kunde man stå helt sysslolös utan lön. Sömmerskorna på ”Kjorlaholm” kallades för ”syhästar” - det säger en hel del om deras villkor.

Karlsson & Starck Korsettfabrik var ytterligare en arbetsplats för fabriksflickorna i Göteborg. Den var först belägen på Fabriksgatan i Gårda, och senare vid Skanstorget. Flickorna som arbetade på Gårda brukade kallas för ”Karlsson å Studdis snobbfjäller”, detta för att dom till skillnad från flickorna på Kamgarnsspinneriet oftast klädde sig i hatt och kappa. Om klädseln var finare så var deras lön desto sämre. Deras arbetsplats utgjordes av en enda jättestor sal, mitt i denna stod en hög pulpet där den kvinnliga chefen höll ett vakande öga över allt och alla.

Visan om de två fabrikerna utkom i Göteborg någon gång i början av 1900-talet. Många äldre kvinnor brukar le igenkännande när de hör den sjungas.

Visa: En ... visa om sömmerskorna på Kjorlaholms syfabrik och flickorna på Snöraholms korsettfabrik

Läs som pdf

Innehållet på sidan är hämtat från kapitlet Wettergrens syhästar och fjällerna på Karlsson å Studdis i boken Det hände sig i Göteborg (Nordström 1980), sid 94–97. Här kan du läsa sidorna som pdf: