Mer musik i samlingarna

Isofs arkiv innehåller stora samlingar med folklig sång, musik och dans. De omfattar såväl skriftligt som ljudande materialnoter, sångtexter, handskrivna visböcker, intervjuer, frågelistsvar, dansuppteckningar och inspelningar av levande musik.

Den folkliga musiken i arkivet tar sig en mängd uttryck. Här finns olika former av instrumentell musik, dans- och sånglekar, vaggvisor, kärleksvisor, tillfällesvisor, sjömansvisor, dryckesvisor med mera. Här hittar du några smakprov med Göteborgsanknytning:

Mer om folklig sång och musik på isof.se