Rosenlunds spinnerier

Rosenlunds Bomulls Spinnerier anlades år 1847 av grosshandlaren Carl David Lundström. Fabriken med tillhörande trädgård och småbyggnader låg i närheten av ”Feskekörka”.

Carl David Lundström hade även låtit bygga arbetarbostäder samt inrättat läsrum, bibliotek, sjukkassor och konsumtionsföreningar för sina anställda. På 1850-talet utvidgade man genom att köpa en filial i Gamlestaden. Vid den här tiden var fabriken en av Göteborgs största arbetsplatser, och arbetskraften utgjordes framförallt av kvinnor.

30 år senare gick fabriken i konkurs och övertogs av Charles Hill. Han lät uppföra fler fabriksbyggnader på området i Rosenlund och på 1890-talet hade företaget 380 anställda. På morgonen den 6 mars 1902 utbröt plötsligt en häftig brand i en av fabrikslokalerna. Det uppstod panik bland arbetarna; alla lyckades dock undkomma utan skador - så när som på en verkmästare, vars skägg blev uppbränt. Man kan förstå att det för många kvinnor var en katastrof att mista sitt arbete – trots att förhållandena på fabriken vid denna tid inte lär ha varit de bästa.

Visa: Rosenlundsvalsen eller Fabriksflickans klagan

Läs som pdf

Innehållet på sidan är hämtat från kapitlet Rosenlunds spinnerier i boken Det hände sig i Göteborg (Nordström 1980), sid 105–106. Här kan du läsa sidorna som pdf: