Olyckan med ångaren Göta Elf

På eftermiddagen den 15 april 1908 låg ångaren ”Göta Elf” färdig för avgång vid kajen nära Hisingsbron. Ett 60-tal passagerare fanns ombord – de flesta var kvinnor som hade sålt frukt och grönsaker på torget; nu skulle de ta båten tillbaka till sina hem utmed älvdalen.

Manskapet hade av bekvämlighetsskäl placerat lasten på däcket och det hade till följd att många resenärer var tvungna att samlas i aktersalongen. I samma ögonblick som båten skulle lägga ut från kajen sjönk den plötsligt med babords sida ned. De personer som hade fått plats på däck hamnade i vattnet, och kunde räddas med stegar som kastades ner från kajen. Situationen för de människor som befann sig inne i båten var betydligt allvarligare. Slutligen lyckades man få upp ett hål i plåten på den uppåtvända fartygssidan, och en del passagerare kunde räddas. Olyckan kostade dock 26 människor livet. En kort tid efter förlisningen utkom följande skillingtryck.

Visa: Ångaren Göta Elfs förlisning

Läs som pdf

Innehållet på sidan är hämtat från kapitlet Olyckan med ångaren Göta Elf i boken Det hände sig i Göteborg (Nordström 1980), sid 85–87. Här kan du läsa sidorna som pdf: