Berättelser från Destination Göteborg

Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är en erfarenhet som präglar många svenskars liv, och det är teman som återfinns i denna samling av migrationsberättelser.

bokomslag

Även om berättelserna utspelar sig i specifik göteborgsk miljö lyfter de allmängiltiga frågor, framförallt upplevelsen av att lämna sitt hem bakom sig och att tvingas skapa sig ett nytt liv. De intervjuades röster visar på olika aspekter av migration men sammantaget ger de en bild av de komplexa frågor som individen ställs inför när man tvingats lämna allt välbekant och finna sig tillrätta i ett helt nytt sammanhang.

Berättelserna är insamlade inom ramen för projektet Nya göteborgare – liv, minnen, berättelser och språk där syftet har varit att genom intervjuer dokumentera, bevara, tillgängliggöra och sprida kunskaper om erfarenheter och minnen från personer som under ett tidsspann på 50 år migrerat till Göteborg och börjat ett nytt liv där. Projektet har resulterat i boken Destination Göteborg. Berättelser om liv, migration, religion och språk.

Läs berättelser från samlingen:

Fler berättelser på I rörelse

karta

I rörelse är en kunskapsbank om flyttar till, från och inom Sverige. Den enskilda människan och dennes berättelse står i centrum. På rörelsekartan Länk till annan webbplats. hittar du personliga berättelser om migration, och där finns fler berättelser som samlades in i projektet Nya göteborgare: