Berättelser insamlade 1920- till 1950-tal

Det äldre materialet började samlas in runt 1920 och handlar om senare delen av 1800-talet och framåt. Här finns många uppteckningar om folktro, om årets och livets högtider, platser och miljöer, men också om samhälle och vardagsliv. Stora delar av det äldre folkminnesmaterialet vid Isofs avdelning i Göteborg finns tillgängligt via arkivtjänsten Folke Länk till annan webbplats.. Nedan visas några exempel hämtade från olika teman.

 • Folktro

  Övernaturliga väsen och magiska ritualer hör hemma i det som vi samlar under begreppet folktro. Förutom olika väsen kan det till exempel handla om spådomar, magi, föreställningar om tur och otur eller om folkmedicin.

 • Maja i Bergums socken 1895. Illustration av Carl-Martin Bergstrand år 1929 (Isof, IFGH 1943).

  Högtider

  I Isofs samlingar finns ett stort antal uppteckningar om traditioner kring högtider, både om högtider kopplade till kalenderåret och om livets högtider. Här visar vi några exempel från de äldre samlingarna.

 • Torghandel och marknader

  I våra äldre folkminnessamlingar finns många uppteckningar om torghandel och marknader. Några handlar om Larsmässomarknad. Andra är svar på frågelistorna M 160 ”Stadens handel med landsbygden” och M 161 ”Stadens marknader”, båda utgivna 1940.

 • Vardagsliv

  I Isofs samlingar finns många berättelser som handlar om livet i vardagen. De kan handla om arbetsliv och försörjning, mat och hushållsarbete, men också om olika samhällsfunktioner.