Torghandel och marknader

I våra äldre folkminnessamlingar finns många uppteckningar om torghandel och marknader. Några handlar om Larsmässomarknad. Andra är svar på frågelistorna M 160 ”Stadens handel med landsbygden” och M 161 ”Stadens marknader”, båda utgivna 1940.

Läs berättelser

Fler berättelser om handel och marknader

I den digitala arkivtjänsten Folke kan du ta del av ett omfattande folkminnesmaterial från Isof, och här kan du hitta fler arkivuppteckningar om torghandel och marknader.

Frågelistor

Är du intresserad av att se vilka frågelistor som skickats ut från arkiven under åren kan du besöka sidan Förteckning frågelistor. Där hittar du en förteckning över alla frågelistor och när de skickades ut.