”På Larsmässemarknad skulle de handla så mycket som möjligt”

Augusta Jansson i Gamlestaden berättar år 1932 om Lassemarknaden i staden.

handskriven arkivuppteckning.

Klicka på bilden för att se hela originaluppteckningen i arkivtjänsten Folke.

Larsmässemarknad

Larsmässemarknad började den 10 augusti och pågick en vecka. En av marknadsdagarna hölls tjänstemarknad på S:t Eriks torg. Då samlades drängar och pigor där och bönderna kom dit för att städsla drängar och pigor. Det var bara bänder som städslade tjenare där. Bönderna frågade då tjenarna vad de kunde och tjenarna talade om vad de kunde. Tjenare fick lite pengar i städsla och adressen dit de skulle och istället fick tjenare lämna orlovsedel till bonden som städslat dem. Var det någon som icke haft plats förut och därför icke hade någon orlovsedel att lemna, fick denne lämna prästbetyg och skolbetyg istället. Tjenare ville helst taga plats hos tjocka och feta bönder emedan de trodde sig få det bäst där. Tjenare städslades då för året.

Vävmarknad hölls då på Heden och Salutorget. Dit kommo de från Marks härad och stodo och sålde vävnader, marbodukar, förkläden m.m. De kom även från Marks härad och sålde spinnrockar s.k. marknadsrockar. Vid Hultmans holme hölls fiskmarknad. Då köpte man där sitt behov för året därav och saltade ned. Det man köpte bar man hem i spannar. Bönderna brukade även köpa sitt vinterförråd där. Man fick då gå in på båtarna och se ut och köpa det man ville ha. Man köpte då makrill och sill och saltade ned i saltbaljor. Dessutom köpte man spirlånga. Makrill och sill såldes tjogvis. Spirlånga såldes i vålar, 10 st. till en våle.

Larsmässemarknad fick man icke glömma att köpa marknadsgåvor. Som marknadsgåvor bruka de köpa, förkläde, huvudduk, strumpor eller en liten brosch eller en fingerring för tre schilling. Ungdomen köpte marknadsgåvor och gav varandra.

Berättat år 1932 av Augusta Jansson, född i Gamlestaden (Isof, IFGH 2993, s 26–27 Länk till annan webbplats.)