Vardagsliv

I Isofs samlingar finns många berättelser som handlar om livet i vardagen. De kan handla om arbetsliv och försörjning, mat och hushållsarbete, men också om olika samhällsfunktioner.

Många av uppteckningarna i Göteborgsarkivets äldre folkminnessamlingar har rubriken Forna förhållanden, en rubrik som omfattar flera olika teman. Här har äldre personer intervjuats om hur det var då de var yngre.

Läs berättelser

Fler berättelser om vardagen

I den digitala arkivtjänsten Folke kan du ta del av ett omfattande folkminnesmaterial från Isof, och här kan du hitta fler arkivuppteckningar som handlar om vardagslivet.