”Om vintrarna tävlade gårdarna med varandra, vem som kunde väva mest”

Karin Pettersson, född 1850 i Björlanda, berättar om vävning och annat husligt arbete.

handskriven arkivuppteckning.

Klicka på bilden för att se hela originaluppteckningen i arkivtjänsten Folke.

Husligt arbete

Vävning: Allt arbete utfördes i hemmet för hand. Så t.ex. vävdes alla tyger hemma på gården. Om vintrarna tävlade gårdarna med varandra, vem som kunde väva mest och få de flesta vävstyckena. Det kunde t.o.m. hända, att man gjorde vävarna kortare, för att på det sätter få så många fler stycken. Hur många var och en hade, det märktes på våren, då väven lades ut på bleke ute på ängarna. Detta skulle alltid ske i mars, ty marssolen hade en besynnerlig styrka. Inte under någon månad på hela sommaren blekte solen så bra som i mars.

Ljusstöpning: Vid stöpningen användes ”stöpbord”, i form av en run träskiva. På undersidan av denna var fästade ”tallrikar”, d.v.s. små träplattor, i vilka 7-10 vekar var fastsatta. Dessa kunde sålunda samtidigt, gång efter annan, nerdoppas i talgen.

Korvstoppning: All korvmaten hackades för hand med särskild därtill konstruerade knivar. Hackebordet bestod av en träkubbe, något urholkad mot mitten. Då den väl hackade maten stoppades ner i fjälstret, hölls detta öppet av en hornring.

Berättat år 1937 av Karin Pettersson, född 1850 i Björlanda (Isof, IFGH 4026 sid 14–15 Länk till annan webbplats.)