Berättelser insamlade 2000- till 2020-tal

Våra dokumentations- och forskningsprojekt i dag genomförs dels internt inom Institutet för språk och folkminnen, dels i form av samarbetsprojekt med externa forskare och andra kulturarvsinstitutioner. Ofta görs dokumentationen med hjälp av frågelistor. Här visas berättelser insamlade i samband med olika projekt som genomförts under 2000-talet.

Om du själv är intresserad av att delta i våra undersökningar hittar du mer information under Berätta för oss. Varmt välkommen!

 • Berättelser om vardagsliv under andra världskriget

  Vardagsliv under andra världskriget var ett projekt som genomfördes i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

 • Berättelser från Mitt liv i Göteborg

  Vardag i Göteborg – liv, minnen och berättelser var ett projekt med sikte på stadens 400-årsjubileum. Det övergripande målet var att belysa vardagsliv i Göteborg genom nedslag i tiden mellan stadens jubileer, både utifrån äldre arkivmaterial och genom nyinsamling av minnesberättelser.

 • Berättelser från Destination Göteborg

  Att fly sitt land och möta ett nytt språk, nya traditioner och nya sociala strukturer är en erfarenhet som präglar många svenskars liv, och det är teman som återfinns i denna samling av migrationsberättelser.

 • Fler dokumentations- och forskningsprojekt

  Här visas berättelser insamlade genom flera av de projekt som genomförts under 2000-talet, både internt inom Isof och i samarbete med andra forskare och kulturarvsinstitutioner.