Berättelser om vardagsliv under andra världskriget

Vardagsliv under andra världskriget var ett projekt som genomfördes i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

omslag

Projektet påbörjades 2007. Insamlingen resulterade i ett rikt källmaterial som bland annat omfattar över 450 skriftliga berättelser.

Under 2012 gav Isof ut boken ”Vardagsliv under andra världskriget – Minnen från beredskapstiden i Sverige 1939–1945 Länk till annan webbplats.”, där det insamlade materialet presenteras med skribenternas egna ord.

Här kan du ta del av berättelser med anknytning till Göteborg, dels från boken, dels opublicerat material.

Läs berättelser från samlingen: