Berättelser insamlade 1960- till 1990-tal

Här kan du tal del av berättelser som kommit in till arkivet under 1960- till 1990-talet. Berättelserna är uppdelade i två kategorier.

  • Jubileumsminnen

    Jubileumsminnen var en insamling som gjordes i samverkan med Göteborgs-Tidningen inför stadens 350-årsjubileum.

  • Dokumentation och donation

    Här hittar du berättelser som kommit in till arkivet på skilda sätt – genom olika former av dokumentationsprojekt, men också i form av inkomna gåvor....