Berättelser från Mitt liv i Göteborg

Vardag i Göteborg – liv, minnen och berättelser var ett projekt med sikte på stadens 400-årsjubileum. Det övergripande målet var att belysa vardagsliv i Göteborg genom nedslag i tiden mellan stadens jubileer, både utifrån äldre arkivmaterial och genom nyinsamling av minnesberättelser.

frågelistomslag

Frågelistan Mitt liv i Göteborg.

Projektet finansierades delvis med anslag från Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga med flera ändamål och pågick huvudsakligen 2013–2014.

Inför nyinsamlingen av berättelser utarbetades en frågelista, Mitt liv i Göteborg, med syfte att fånga berättelser om människors liv kopplat till staden och stadens förändringar.

Arkivet hade tidigare haft en insamling rörande tiden för andra världskriget och beredskapsåren i Sverige. Frågelistan Mitt liv i Göteborg gällde därför efterkrigstid till nutid. Här kan du ta del av berättelser som sändes in till arkivet.

Läs berättelser från samlingen: