Folktro

Övernaturliga väsen och magiska ritualer hör hemma i det som vi samlar under begreppet folktro. Förutom olika väsen kan det till exempel handla om spådomar, magi, föreställningar om tur och otur eller om folkmedicin.

I Isofs äldre folkminnessamlingar finns ett stort antal berättelser om det övernaturliga, till exempel om troll, spöken och gastar. Här finns också många uppteckningar om vardagsmagi. Ofta befinner sig ritualerna i gränslandet mellan lek och allvar och rör ämnen som tur och otur, lycka och avund. I dagligt tal kallas föreställningar av detta slag ibland för skrock.

Läs berättelser

Fler berättelser om folktro

Sägenkartan

Den digitala arkivtjänsten Sägenkartan innehåller omkring 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge.

Folke

I den digitala arkivtjänsten Folke kan du ta del av ett omfattande folkminnesmaterial från Isof, och här kan du hitta fler arkivuppteckningar om folktro, väsen och magiska ritualer.