”Spå-Eva bodde i Landala”

Leonard Larsson, född 1859 i Göteborg, berättar om Spå-Eva.

handskriven arkivuppteckning.

Klicka på bilden för att se hela originaluppteckningen i arkivtjänsten Folke.

Spå-Eva bodde i Landala. Hon spådde i kort, men det var mest det finare folket, som besökte henne för att bli spådda. Hon var vida känd och det kom många från andra städer för att bli spådda av henne. Det hon spådde brukade slå in. Var det någon som blivit bestulen och sökte henne härför, kunde hon icke peka ut tjuven, men hon kunde säga hurudan han såg ut och hur där såg ut där han bodde. Det var mest fruntimmer, som besökte spå-Eva, men det kom även en och annan karl till henne för att bliva spådd. Många fästmör besökte Spå-Eva för att få veta, om deras fästmän voro trogna. Nygifta brukade även besöka Spå-Eva för att få veta, hur det skulle gå för dem. Spå-Eva brukade då säga, att de skulle försöka hitta en hästsko helst med söm i och sätta över dörren, vilken sedan kom att bringa dem tur och lycka. Dessutom brukade Spå-Eva säga till dem som besökte henne, att de på morgonen innan de gingo ut, skulle bita över en stålkniv, så voro de sedan skyddade för olyckor under dagen. Detta skulle de göra varje morgon, innan de gingo ut. På torsdagen och natten mellan torsdag och fredag var det farligt att besöka spå-Eva, för då hade hon besök av ”Hornper”, som gav henne lärdomar och kunskaper för den kommande veckan. Alla de gamla spåkärringarna hade med ”fan” att göra. Spå-Eva lånade icke bort sin kortlek, för om den blivit använd att spela om pengar med, visade den sedan icke rätt, när hon skulle spå med den. När spå-Eva var död, var det ingen, som fick bo i de rum, där spå-eva bott, emedan det troddes, att det spökade där.

Berättat av Leonard Larsson, född år 1859 i Göteborg (Isof, IFGH 2991, s 29–31 Länk till annan webbplats.)