”Kom en kärring till mötes fick man gå ur vägen”

Anna Jansson, född i Kristine församling, Göteborg berättar år 1932 om lyckliga och olyckliga möten.

handskriven arkivuppteckning.

Klicka på bilden för att se hela originaluppteckningen i arkivtjänsten Folke.

Lyckliga och olyckliga möten

Tydor

När man gick ut på morgonen och det då sprang en svart katt över vägen framför en, så kunde man likaväl vända och gå hem igen medsamma, ty då blev det otur med allt man företog sig. Kom en kärring till mötes fick man gå ur vägen, att man icke mötte henne, för annars bringade detta möte olycka. Det bästa, på morgonen när man går ut, är att först möta en bryggarekärra, för då går allt med glans och man får tur med allt vad man före- tager sig den dagen. Många gamla brukade bli stående i sin port, tills de fingo se bryggare- kärran komma, då de gingo den till mötes.

Berättat år 1932 av Anna Jansson, född i Kristine församling, Göteborg (Isof, IFGH 2991, s 50 Länk till annan webbplats.)