”Andra onsdagen i varje månad var det kreatursmarknad i sta’n”

John Andersson, född år 1869 i V. Frölunda, berättar om kreatursmarknader i Göteborg.

handskriven arkivuppteckning.

Klicka på bilden för att se hela originaluppteckningen i arkivtjänsten Folke.

Marknader

Andra onsdagen i varje månad var det kreatursmarknad i sta’n. Vid Odinsplatsen intill mosaiska kyrkogården var det en stor plats dä man höll till. Dä salufördes hästar, kor, svin, får, getter. Man hade långa stänger tvärs över torget där man band kreaturen, hästarna för sig och korna för sig. Svinen, mest spädgrisar, hade man i burar.

Till marknaden kom bönder både från den omgivande landsbygden och mera långväga. Vem som ville fick sälja kreatur här.

Denna marknad fortsätter ännu i slakthuset men den har inte alls samma omfattning och betydelse som förr.

Det var ovanligt förr att göteborgare reste till andra marknader för att köpa el. sälja kreatur. Till Kungsbacka och Kungälv reste man. Jag reste en gång till Falköping och sålde en häst. I Skövde köpte man de bästa hästarna, det sa di alltid.

Berättat år 1941 av John Andersson, född år 1869 i V. Frölunda (Isof, IFGH 4606, s 46–47 Länk till annan webbplats.)