Namn på fyrar

Den som seglar norrut längs Bohuskusten med Göteborgs södra skärgård i ryggen passerar inte mindre än tolv kustfyrar.

Fyr på klippor vid vatten.

Fyren Måseskär i Orusts Västra härad.

I och med dagens moderna navigationsredskap fyller fyrarna inte längre samma funktion som de gjorde i äldre tid, men de är fortfarande viktiga för den som färdas till havs. Även deras namn är intressanta. Ganska ofta har de fått namn efter skären de ligger på. Analys av dessa namn visar även att namnen existerar på olika nivåer, både lokalt och internationellt. Det är inte alltid lokalbefolkningens utan ibland (de ofta internationella) sjöfararnas namn som etablerats och fått fäste.

Vinga – där det rasar och virvlar

Vit fyr på klippa i havet.

Vinga är en ö och en fyr i Göteborgs skärgård. Namnet är känt sedan 1496.

Namnet Vinga hänger samman med det danska ordet hvinge som betyder ’rasa, larma; sno, vrida’ och det norska ordet kvingla ’tumla omkring; virvla’.

Namnet Vinga syftar sannolikt på stormarnas vinande och vågornas brus eller hur skummet yr och virvlar runt holmen och fyren.

Arkivkort med handskrivna anteckningar.

Namnet Vinga beskrivet på ett arkivkort i Isofs namnsamlingar.

Fler fyrnamn på Västkusten

Hållö

Fyren Hållö har fått sitt namn efter ön där den står. Namnet innehåller hålla ’hålla (kurs) på’ eller håll ’håll, riktning’ och har förmodligen att göra med att ön använts som navigationsmärke.

Pater Noster

Fyren Pater Noster står på ett skär som ingår i Pater Nosterskären. Namnet är känt sedan 1583 och är förmodligen kopplat till att skären ligger i farliga farvatten där sjömännen borde läsa sitt Pater Noster (’Fader vår’).

Stora Pölsan

Fyren Stora Pölsan har fått sitt namn efter holmen där den står. Intill holmen ligger en mindre holme som heter Lilla Pölsan och tillsammans kallas skären för Pölsorna. Namnet är känt sedan 1673 och innehåller ordet pölsa ’korv’ som kommer av att de låga avlånga skären på håll liknar två korvar.

Tistlarna

Fyren Tistlarna ligger på en holme i ögruppen Tistlarna. Namnet är känt sedan år 1481, och kan vara kopplat till växtbeteckningen tistel. Namnet är förmodligen ett så kallat jämförelsenamn som kommer av att de låga skären på håll liknar en taggig tistelbuske.

Väderöbod

Fyren Väderöbod har fått sitt namn efter ön den står på. Ön ingår i ögruppen Väderöarna vars namn kommer från att öarna kunde användas för att ”spå väder”. Ögruppen ligger ytterst i havsbandet och genom att iaktta ljuset över eller havet kring holmarna kunde man förutspå väderleken. Efterledet -bod i Väderöbod syftar på att ön har en bergskulle som på håll liknar ett hus.

Mer om fyrnamn

Exemplen ovan är hämtade från artikeln Från Tistlarna till Nordkoster – Om namn på fyrar längs Västkusten Pdf, 8.2 MB. av Maria Löfdahl. Du kan också hitta information om fyrnamn i bokserien Ortnamn i Göteborgs och Bohus län (OBG).