Notiser nr 1/2024

Snabba skrivregler

Bokomslag.

Nu finns en skrivregelsamling för skolan och jobbet som vänder sig till dig som vill ha en lättläst sammanfattning av de viktigaste skrivreglerna för svenskan. Språkrådets Snabba skrivregler är i första hand tänkt för högstadiet och gymnasiet men kan också användas för skrivande på jobbet och i högskolan. Den finns att köpa som bok eller laddas ner från isof.se/snabba-skrivregler.

Podden På språket

Hanna Söderlund, som skrivit en artikel i detta nummer, har språkpodden På språket Länk till annan webbplats. tillsammans med kollegan Sandra Lundström från Umeå universitet. I varje avsnitt avhandlas ett intressant ämne tillsammans med en gäst. Lyssna till exempel på avsnittet om könsneutralt och könat språk med professor Karin Milles.

Filmer om humor på nordisk klarspråkskonferens

På vår nordiska klarspråkskonferens 2020 handlade flera föreläsningar om myndigheter och humor, bland annat en om Livrustkammaren. Du hittar länkar till filmerna på sidan Filmer och föreläsningar.

Bokomslag.

Engelskans inflytande

Hur påverkas kvaliteten på högre utbildning när engelska används mer och mer i både undervisning och kurslitteratur? I boken På engelska förstår jag ungefär Länk till annan webbplats. har författarna Ola Håkansson och Peter Svensson gått igenom forskning om språkval på svenska universitet och intervjuat universitetslärare om engelskans inflytande.

SAOB framme vid Ö

I december gavs det allra sista bandet av Svenska Akademiens ordbok Länk till annan webbplats. (SAOB) ut – 130 år efter det första bandet. Band 39 omfattar bokstäverna Ä och Ö, och sista ordet är öxne. Arbetet med att revidera ordboken är redan igång, men den andra upplagan blir helt digital.

Kommunikatörers roll för demokratin

Bokomslag.

Caroline Thunved och Johanna Lindell har skrivit Om det inte vore för oss – kommunikatörer i demokratins tjänst Länk till annan webbplats.. I boken möter vi 13 personer som jobbar med vitt skilda kommunikationsuppdrag men som alla ser till att vi medborgare har tillgång till det som krävs för att vara delaktiga i samhället.

Lilla krisinfo för barn och unga

Webbsidorna Lilla krisinfo, som är en del av Krisinformation.se, vänder sig till barn och unga och ger information om när det händer någonting allvarligt som påverkar många människor i Sverige. Bland annat får läsarna råd om vad de kan göra vid strömavbrott och översvämningar. Sidorna finns på lilla.krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Bokomslag.

Rapporten Termer i bruk

Språkrådet har gett ut litteraturöversikten Termer i bruk? I denna översikt presenterar vi forskning om hur termer används (eller inte används) i möten mellan experter och icke-experter, exempelvis allmänheten. Den kan laddas ner från isof.se under Publikationer.

Klarspråksguide med andraspråksfokus

Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har tagit fram en klarspråksguide. Den heter Klarspråksguide med andraspråksfokus Länk till annan webbplats. och ska vara en hjälp i arbetet med så kallad validering när man undersöker yrkeskompetensen hos personer som inte har svenska som modersmål.

Dags att rösta – lättläst bok om EU-valet

Bokomslag.

Bengt Fredrikson på nyhetstidningen 8 sidor har skrivit en lättläst bok om valet till EU i juni 2024. Dags att rösta handlar om hur EU fungerar, om partierna som deltar i valet och hur det går till att rösta. Boken finns att ladda ner gratis från 8sidor.se/alla-valjare Länk till annan webbplats..

Ur kalendern

22 april 2024: Klart språk ska ha en standard! Länk till annan webbplats. (på distans)

23 april 2024: Språkrådsdagen, Stockholm

17 maj 2024: Språkvårdsdag om AI och svenskan Länk till annan webbplats., Helsingfors, Finland

23 maj 2024: Konferens om talat lätt språk Länk till annan webbplats., Malmö (och på distans)

14–15 november 2024: Språk och rätt, Linnéuniversitetet, Växjö

15 november 2024: Språkforum Länk till annan webbplats., Stockholm