Termer i bruk?

Omslag.

Forskning om fackspråk och terminologi i möten mellan experter och icke-experter

I litteraturöversikten Termer i bruk? presenteras forskning och andra undersökningar om hur termer används i möten mellan experter och icke-experter.

Författare: Maria Fremer, Åsa Holmér och Karin Webjörn
Utgivningsår: 2024
Serie: Rapporter från Språkrådet

Termer används och deras betydelse förhandlas i alla möjliga sammanhang. Speciellt tydligt blir det i möten mellan experter och icke-experter – från de smalaste och mest specifika sammanhangen (till exempel specialområden inom medicin, juridik och teknik) till de bredaste (till exempel klassrumsundervisning i grundskolan). Ofta är expertskapet relativt. En äldre kollega kan vara expert i förhållande till en yngre, trots att den yngre också är expert i förhållande till allmänheten. Rollerna som expert och icke-expert är varken statiska eller absoluta, och forskningsfältet är varken klart avgränsat eller mättat.