Notiser nr 4/2023

Er tur att ta hem Klarspråkskristallen?

Hur jobbar ni med klarspråk? Berätta om ert arbete genom att svara på några enkla frågor och var med och tävla om Klarspråkskristallen 2024. Sista dagen att nominera är 5 februari 2024. Vi hoppas få ta del av extra många goda exempel i år! Du hittar formuläret på isof.se/kristallen.

Se filmer med goda exempel

Nu är filmerna från webbinariet om goda exempel på klarspråksarbete publicerade. Där berättade Folkhälsomyndigheten och Västerås stad om hur de arbetar med klarspråk och terminologi. Filmerna finns på isof.se/231013.

AI underlättar språkinlärning i skolan

Att öva främmande språk med en artificiell konversationsagent kan underlätta språkinlärningen. I ett projekt på Göteborgs universitet har högstadieelever provat tekniken. De fick prata med en människoliknande karaktär på en skärm och få svar. Konversationen skedde i verklighetsnära situationer, exempelvis på ett kafé.

Lättare att läsa texter med medveten radbrytning

Omslag.

En texts läsbarhet påverkas av textens storlek, radavståndet och radlängden. Men hur påverkas läsningen av medveten radbrytning, så kallat frasanpassat radfall?

Myndigheten för tillgängliga medier har undersökt vad två målgrupper för lättläst svenska tycker om frasanpassat radfall. Personer med intellektuell funktionsnedsättning eller med svenska som andraspråk fick ta ställning till vilket format på lättlästa texter de föredrog. Majoriteten föredrog texter med frasanpassat radfall. Läs mer om resultaten i rapporten Frasanpassat radfall på mtm.se Länk till annan webbplats..

Svårt att förstå chattbotten på 1177

Det är svårt att förstå och använda chattbotten 1177 direkt, som vissa regioner har infört för att bedöma symtom, visar en granskning av forskare på KTH. I studien har personer med kognitiva funktionsnedsättningar testat att använda e-tjänsten 1177 direkt. Den ställer för höga krav på både läsförmåga och minnesförmåga, och det behövdes många klick för att ta sig igenom processen. Alla användare gynnas av en design som är kognitivt tillgänglig. Läs mer om granskningen på kth.se Länk till annan webbplats. och codeac.se Länk till annan webbplats..

Bokomslag.

Nytt läromedel i medicinsk svenska

Patientsvenska av Emil Molander och Sofi Tegsveden Deveaux är ett nytt läromedel i medicinsk svenska för sjuksköterskor och läkare med svenska som andraspråk. Det innehåller autentiska intervjuer med patienter som berättar om sina sjukdomar, besvär och behandlingar.

Hjälp oss att förbättra Klarspråkshjälpen!

Har du använt Klarspråkshjälpen? Nu gör vi en användarundersökning och vill ta reda på hur tjänsten används och hur vi skulle kunna förbättra den. Svara på vår enkät senast 1 januari 2024 på isof.se/klarsprakshjalpen.

En enda dikt – i femtielva varianter

Språkforskaren Lars Melin har skrivit många böcker om stilistik och språk. Nu har han kommit ut med boken En enda dikt, om Spela kula av Sten Selander. Originaldikten är skriven på knittel, men här får vi läsa den omstöpt till ett antal olika versmått. Dessutom innehåller boken en genomgång av hur verser är uppbyggda. Kanske ett julklappstips?

Ur kalendern

23 april 2024: Språkrådsdagen, Stockholm

23 maj 2024: Dyslexiförbundets konferens om talat lätt språk, Malmö