Utgivna nummer 2006–2016

Här hittar du alla nummer av ”Klarspråk. Bulletin från Språkrådet” från åren 2006–2016.

2016

Klarspråk nr 4/2016 Pdf, 3.5 MB.

 • Det behöver inte vara så komplicerat att mäta texters begriplighet.
 • Myndigheters värdegrundstexter förmedlar både värderingar och reglerar de anställdas beteenden.
 • Forskning om syntolkning avslöjar kopplingen mellan språk och tänkande.
 • Journalisten behöver välja och vinkla när hen populariserar vetenskap.
 • Fyra nya uppsatser med koppling till klarspråk.
 • Vilka ord blir nyord?
 • Ny handbok om språkgranskning.
 • Hög tid att nominera till Klarspråkskristallen 2017!

Klarspråk nr 3/2016 Pdf, 3.2 MB.

 • Krisinformation.se använder sociala medier för att sprida information vid kriser.
 • Domarblogg ska öka kunskapen om hur domstolarna fungerar.
 • I Malmö stad ger sociala medier inblick i verksamheterna och möjlighet till dialog med medborgarna.
 • Om språkrådgivning på Twitter.
 • Myndigheters användning av sociala medier är en svår balansgång mellan popularitet och legitimitet.
 • Hur hanterar vi uttrycket sociala medier språkligt: om pluralböjning, sammansättningar och val av preposition.
 • Två nya handböcker för alla som skriver på webben.
 • Temat för Klarspråkskristallen 2017 är föredömligt klarspråksarbete.
 • Ny typografisk term: ensamrad.

Klarspråk nr 2/2016 Pdf, 3.8 MB.

 • Att samarbeta och dela med sig var två av framgångsfaktorerna när årets vinnare av Klarspråkskristallen Sundsvalls kommun utvecklade e-tjänsten ”Skolskjuts”.
 • Alla vinner på god tillgänglighet, skriver Per Lannerö, PTS.
 • Poddar – radio på lyssnarens villkor.
 • Telefontolkning innebär stora kommunikationsproblem.
 • Robotar kan underlätta distansmöten och göra så att äldre får ta del av museers visningar på distans.
 • Person med funktionsnedsättning, funktionshindrad, person med funktionsvariation eller kanske funkis?
 • Hur undviker man stereotypa bilder?
 • Vem vann Minoritetsspråkspriset och Erik Wellanders pris 2016?

Klarspråk nr 1/2016 Pdf, 3.3 MB.

 • PTK tog hjälp av filmer och skruvade exempel på livssituationer för att konkretisera fördelarna med kollektivavtal.
 • Bild och text i samspel. Krönika av Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign.
 • SCB: Text och bild är siffrornas bästa vän.
 • Är målet med språkgranskning bättre texter eller bättre skribenter?
 • Ny bok från Språkrådet: ”Sveriges språk i siffror” av Mikael Parkvall.
 • Emoji, smiley? Vad kallar vi känsloikonerna? Och hur böjs orden?

2015

Klarspråk nr 4/2015 Pdf, 3.8 MB.

 • Tillgänglighet som mål. Krönika av Språkrådets chef Harriet Kowalski.
 • Svensk språkpolitik efter 10 år: Ett nja är inte så illa, sammanfattar Olle Josephson.
 • Catharina Nyström Höög: Klarspråk i framtiden.
 • Sten Eriksson, Pensionsmyndigheten: Förenkla i stället för att informera.
 • Var tredje person kan inte nämna något av de nationella minoritetsspråken, visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Språkrådet.
 • Språkfrågan: Vitryssland eller Belarus?
 • Boken ”Nyord i svenskan” presenterar 2 000 ord från de senaste 20 åren.

Klarspråk nr 3/2015 Pdf, 3.8 MB.

 • När identiteten är oklar. Krönika om språkanalyser av Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.
 • Från Norge: Ovanliga fenomen kräver ovanliga ord.
 • Från Finland: Makt genom myndighetsspråk.
 • Från Frankrike: Att förklara juridiska med hjälp av bilder.
 • Från Australien: Undersökning av 50 organisationer som arbetar med klarspråk.
 • Språkfrågan: Förstår svenskar, danskar och norrmän varann?
 • Harriet Kowalski blir ny chef för Språkrådet.
 • Hitta svar på språkfrågor i din mobil.
 • Ny myndighet – Upphandlingsmyndigheten.

Klarspråk nr 2/2015 Pdf, 3.4 MB.

 • Krönika av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke: Klarspråk – en nyckel till delaktighet.
 • Västra Götalandsregionen berättar om klarspråksarbetet som gav Klarspråkskristallen.
 • Åsa Wengelin har granskat forskningen bakom klarspråksråden.
 • Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen tipsar om hur man rekryterar rättvist.
 • ”Från krångelspråk till klarspråk” – ny bok om det moderna myndighetsspråkets framväxt av Barbro Ehrenberg-Sundin och Maria Sundin.
 • Broschyr om att upphandla översättningar.
 • Temanummer om klarspråk i nordiska tidskriften Sakprosa.

Klarspråk nr 1/2015 Pdf, 3.5 MB.

 • Krönika av Anne Holm Gulati, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.
 • Vad får man säga egentligen?
 • Alternativ för att skriva könsneutralt.
 • Använder ni hen?
 • Svenska Akademiens ordlista (SAOL) har ett mer inkluderande språkbruk i den nya upplagan.
 • Diskussion om gruppbenämningar som kan uppfattas som nedsättande.
 • Centrum för lättläst finns nu hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
 • Bristande tillgänglighet ny form av diskriminering i diskrimineringslagen från 1 januari 2015.
 • Språkvårdare i jiddisch finns nu på Språkrådet.

2014

Klarspråk nr 4/2014 Pdf, 3.6 MB.

 • Krönika av Ingrid Johansson Lind, gd vid Institutet för språk och folkminnen.
 • Terminologi och klarspråk hänger ihop.
 • Att svara på remiss.
 • Mål i mun i politik och praktik.
 • Från God dag direktör Berg till Hej Ann!
 • Engelskan – en love story
 • Klarspråkskristallen 2015. Tema: Föredömligt klarspråksarbete.

Klarspråk nr 3/2014 Pdf, 3.2 MB.

 • Hur hänger klarspråk och läsförmåga ihop?
 • Många arbetar, få utvärderar.
 • Hjälp läsaren att välja.
 • Hur komme rman igång att skriva?
 • Ny upplaga av Myndigheternas skrivregler.
 • Hur förkortas Feministiskt initiativ?

Klarspråk nr 2/2014 Pdf, 3.7 MB.

 • Så mätte vi effekterna av klarspråksarbete.
 • Att utse en vinnare.
 • Klart Norge kan!
 • Mät rätt, mät jämförbart, mät före och efter.
 • ”Att skriva bättre i jobbet” – en klassiker i ny upplaga.
 • Nästan och knappt.
 • Språkrådet på ny webb.

Klarspråk nr 1/2014 Pdf, 3.6 MB.

 • Det dunkelt sagda är det tydligt tänkta.
 • Med synlighet som ledstjärna.
 • Konsten att övertyga.
 • Varför är retorik så populärt?
 • Ny modell för köp av översättningar.
 • Språkfrågan: eHälsomyndigheten eller E-hälsomyndigheten?
 • Klarspråksombudsman föreslås i Finland.

2013

Klarspråk nr 4/2013 Pdf, 3.8 MB.

 • Klart så in i Norden.
 • Hur arbetar de nordiska länderna med klarspråk?
 • Handlingsprogram för myndighetsspråket i Finland.
 • Tips från Norge: möte där deltagarna bestämmer.
 • Språksituationen på Grönland.
 • Språkfrågan: Medier och media.
 • Dags att nominera till Klarspråkskristallen.

Klarspråk nr 3/2013 Pdf, 3.5 MB.

 • ”Begripligt” är svårbegripligt.
 • Klarhet viktigare än enkelhet.
 • Mer klarspråksforskning behövs.
 • Fackord och engelska som statushöjare i platsannonser.
 • Mottagaranpassa mer för fler.
 • Språkfrågan: Crowdsourcing på svenska?
 • Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete.

Klarspråk nr 2/2013 Pdf, 3.5 MB.

 • Språkrådets chef Ann Cederberg: Klarspråk stärker demokratin.
 • Åklagarmyndigheten vann Klarspråkskristallen för sitt arbete med klarare gärningsbeskrivningar.
 • Josette Bushell-Mingo fick Språkrådets minoritetsspråksspris.
 • Ny utgåva av handboken Klarspråk lönar sig.
 • I år är det klarspråksår på Jordbruksverket.
 • Språkfrågan: Den nye eller den nya?
 • Ny bok om översättning och tolkning.
 • Temat för Klarspråkskristallen 2014 blir visad effekt av klarspråksarbete.

Klarspråk nr 1/2013 Pdf, 3.1 MB.

 • Samarbete ger resultat. Klarspråksnätverket Kliv har nätverkat i 15 år.
 • Riksdagsförvaltningen satsar på klarspråk – omfattande projekt drar igång.
 • Hur gick det sen? Fyra vinnare av Klarspråkskristallen berättar om sitt fortsatta klarspråksarbete.
 • Ny webbutbildning, Att skriva bättre, finns nu fritt tillgänglig på Språkrådets webbplats.
 • Infomix i Västerbotten skriver och anpassar information på uppdrag av landstinget och kommunerna.
 • Språkfrågan: HR-avdelningen? Är det ett bra avdelningsnamn på en myndighet?
 • Ann Cederberg, ny chef för Språkrådet.
 • Oklart språk. Skicka exempel på svårlästa texter till Språkrådet.

2012

Klarspråk nr 4/2012 Pdf, 3.3 MB.

 • Har ordböckerna en framtid? Villkoren för ordboksutgivning ändras snabbt.
 • Fler kompetenta tolkar behövs, konstaterar Kammarkollegiet.
 • Vad är viktigt att tänka på när man beställer översättningar?
 • Nuria Bonel, chef för svenska tolkningsenheten i EU, puffar för att delegaterna ska använda sig av tolk.
 • Saga Bendegard, doktorand vid Uppsala universitet, analyserar klarspråksbegreppet i EU-texter.
 • Språkfrågan: responsive web design blir på svenska följsam webbdesign.
 • Klarspråkskristallen 2013: dags att skicka in nomineringar!

Klarspråk nr 3/2012 Pdf, 2.8 MB.

 • Hur får vi forskningen och klarspråksarbetet att mötas? Gränsöverskridare behövs!
 • Klarspråk gäller även i tal, inte bara i skrift. Myndighetssamtal kartläggs.
 • Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen om språkliga frågor
 • Dagens myndigheter duar medborgarna, vilket inte är helt oproblematiskt, enligt forskning.
 • Språket i domar analyserat. Resultatet visar att arbetsprocessen har stor betydelse.
 • Språkfrågan: Forskning, FoU, FU eller FUI – hur skriver man?
 • Klarspråk lönar sig – det visar 50 undersökningar från ett antal länder jorden runt.

Klarspråk nr 2/2012 Pdf, 2.9 MB.

 • Språkrådets avgående chef Lena Ekberg skriver om ”den nya obegripligheten”.
 • Olle Josephson, tidigare chef för Språkrådet, påminner om vikten av mottagaranpassning.
 • Arbetsmiljöverket, vinnare av Klarspråkskristallen 2012, presenterar sin kampanj Safe at Work.
 • Internationella biblioteket om utmaningarna med information på många språk.
 • Magert med teckenspråk på webben.
 • Språkfrågan: Hen i myndighetstexter?
 • Riksdagsförvaltningen satsar på klarspråk.
 • Migrationsverkets beslut ska granskas av en särskild utredare.

Klarspråk nr 1/2012 Pdf, 1.6 MB.

 • Färsk forskning om klarspråk i ”Myndigheterna har ordet”.
 • Ska myndigheter twittra? Arbetsmiljöverkets gd ger sin syn på saken.
 • Svårbegripligt om viktiga faser i livet. Försäkringskassans gd svarar på frågor.
 • Språkfrågan: Om språket i sociala medier.
 • Skatteverket använder teknik för att ge god service.

2011

Klarspråk nr 4/2011 Pdf, 2 MB.

 • Ögonen avslöjar krångelspråk – om ögonrörelsemätningar.
 • Vad händer på klarspråksfronten i Norden?
 • Skrivrådet: Hur ger man flerspråkig information på webben?
 • Språkfrågan: Om namn på utländska myndigheter.
 • Klarspråkskristallen 2012: Hur når ni ut med information på andra språk än svenska?

Klarspråk nr 3/2011 Pdf, 1.1 MB.

 • Webben ställer nya krav på skribenterna, och på användarna.
 • På klarspråksfronten i världen: ”Plain Language in Emergency warnings” i Australien och ”Plain Language and Health Literacy” i USA.
 • Hur når myndigheter och kommuner ut med krisinformation? Myndigheten för samhällsberedskap ger besked.
 • Språkfrågan: om förkortningen ehec.
 • Nu har även Island fått en språklag, som fastslår att myndigheters språk ska vara vårdat, enkelt och klart.

Klarspråk nr 2/2011 Pdf, 2.1 MB.

 • Riksbankens klarspråksarbete permanentas.
 • Verket för högskoleservice – en av vinnarna av Klarspråkskristallen 2011 – integrerar design och språkvård på sin webbplats.
 • En tydligare kommunwebb var målet för Helsingborgs stad, den andra vinnaren av Klarspråkskristallen 2011.
 • Varför utsågs två vinnare av Klarspråkskristallen i år? Juryns ordförande ger besked.
 • Språkfrågan: om vikten av att använda termer på svenska.
 • Ordning och reda – terminologilära i teori och praktik är titeln på en handbok i terminologisk analys.
 • Redskap och modeller för deskriptivt och normativt analysarbete presenteras.

Klarspråk nr 1/2011 Pdf, 3.6 MB.

 • Trevande start för minoritetspolitiken.
 • Flerspråkiga anställda en resurs.
 • Webbtexter i översättning – begripliga grundtexter och professionella översättare krävs.
 • Största utmaningen att förmedla ett och samma budskap till många med skilda referensramar, enligt Migrationsverket.
 • Försäkringskassan erbjuder service per telefon på tio olika språk.
 • Moderniserat språk i den nya socialförsäkringsbalken.
 • Språkfrågan: kommunanställd eller kommunalanställd? Vad heter det egentligen?
 • Språkrådsdagen 2011: dags att anmäla sig!

2010

Klarspråk nr 4/2010 Pdf, 793.9 kB.

 • Norge: Inbyggerne skal forstå hva staten skriver!
 • I Finland satsar man på ny teknik i klarspråksarbetet.
 • EU:s klarspråkskampanj ”Skriva klarspråk” – bred satsning på språk och skrivande.
 • Island har skapat en informationsportal island.se där lagar, blanketter med mera finns samlade.
 • Undersökning av danskt klarspråksarbete visar att dåligt förankrade projekt ger oförändrade texter.
 • Språkfrågan: danska, norska och svenska språkfrågor är ofta lika men det finns också unika problem.
 • Klarspråkskristallen 2011: tema klarspråksarbete.
 • Claritykonferens i Portugal: god och tydlig kommunikation med medborgarna viktig för Portugals utveckling.
 • Skriva på myndighet, nytt utbildningsmaterial som kan laddas ner på våra klarspråkssidor.

Klarspråk nr 3/2010 Pdf, 956.6 kB.

 • Personuppgifter i sociala medier – Datainspektionen klargör vad som gäller.
 • När myndigheterna blir sociala – om att vara närvarande.
 • Skrivrådet: Klarspråk och information mapping.
 • Språkrådets Facebookredaktör Anna Antonsson intervjuas om vad Språkrådet gör på Facebook.
 • Krisinformation till medborgarna via Krisinformation.se och Twitter.
 • Kryptiska namn ny trend bland myndigheter.
 • I Språkrådets nya rapport ”En språkpolitik för internet” diskuteras tillgängligheten till webbinformation på andra modersmål än svenska.
 • Språkrådet på mjölkpaketen i höst.
 • I Språkrådets konferensrapport ”Språkvård och språkpolitik” diskuterar forskare språkvårdens och språkpolitikens möjligheter.
 • Klarspråkskristallen 2011.

Klarspråk nr 2/2010 Pdf, 1.3 MB.

 • Domstolarna utvecklar sättet att skrivas. Krönika av Fredrik Bohlin, jurist på Domstolsverket.
 • Ett år efter – språklagen prövas. Lena Ekberg, chef för Språkrådet, diskuterar effekterna av språklagen och kommenterar några av JO-anmälningarna om brott mot språklagen.
 • Vinnarna av Klarspråkskristallen 2010 presenterar sitt arbete: Centrala studiestödsnämnden (CSN) vinnare av kristallen i kategorin webbtexter. Hovrätten för Västra Sverige vinnare av kristallen i kategorin domar och domstolsbeslut.
 • Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare till boken "Att skriva för webb är att skriva för publik", intervjuas.
 • Språkfrågan: Heter det i eller Haiti?

Klarspråk nr 1/2010 Pdf, 855.6 kB.

 • Stärkning av minoritetsspråken. Krönika av Paula Ehrnebo.
 • Många arbetar med klarspråk en effekt av språklagen? Eva Olovsson redogör för enkätresultat.
 • Hur hanterar man flerspråkig information på webben? Ola Karlsson ger råd och tips.
 • Kaisa Syrjänen Schaal, utredare av minoritetslagen, intervjuas.
 • Språkpolitik för ett flerspråkigt internet. Rickard Domeij skriver om sin utredning av språksituationen på internet.
 • Språkfrågan: Nytt decennium –tiotalet!

2009

Klarspråk nr 4/2009 Pdf, 2.3 MB.

 • Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skriver om språklagens betydelse.
 • Hur ska språklagen tolkas? Lena Ekberg förklarar.
 • 21 sätt att följa språklagen: Olle Josephson tolkar lagen.
 • Första JO-beslutet om språklagen.
 • Språkrådets undersökning om språkval och språkanvändning inom högre utbildning och forskning.
 • Språkfrågan: Är användningen av engelska uttryck ett brott mot språklagen?

Klarspråk nr 3/2009 Pdf, 2.2 MB.

 • Beatrice Ask förordar klarspråk.
 • Jurister, ämnesexperter, språkexperter och terminologer i samarbete ger resultat.
 • EU-språkvårdens nätverk bidrar till korrekt terminologi.
 • Finns det ett särskilt EU-språk?
 • Vad händer när EU-texter översätts i flera led.
 • Språkfrågan: Om att vara ordförande.

Klarspråk nr 2/2009 Pdf, 2.1 MB.

 • Den 20 maj klubbades språklagen i riksdagen.
 • Riksbanken vinnare av årets klarspråkskristall.
 • Tre frågor till riksbankschefen Stefan Ingves.
 • Arbetslivets texter är interaktiva.
 • Språkfrågan: Civilsamhälle.

Klarspråk nr 1/2009 Pdf, 1.8 MB.

 • Om läsbarhet i domar och Förtroendeutredningens betänkande "Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag".
 • Skrivtipset: Att skriva till många och olika läsare.
 • "Vi startade ett nätverk för klarspråk".
 • Språkfrågan: E-ändelse på adjektiv – "Bäste läsare".

2008

Klarspråk nr 4/2008 Pdf, 525.5 kB.

 • Rikstermbanken.
 • Myndigheter ansvar för att ta fram terminologi.
 • Nyhetssjuka och andra slutsatser från nordisk klarspråkskonferens om webbtexter.
 • Språkfrågan: giftermål.

Klarspråk nr 3/2008 Pdf, 547.4 kB.

 • Ny utgåva av Svenska skrivregler.
 • Fråga till olika myndigheter: Vad använder ni för skrivregler?
 • Europeiska vägar till modernt förvaltningsspråk.
 • Seminarier för kontaktpersoner.
 • Språkfrågan: Partinamn med stor bokstav.

Klarspråk nr 2/2008 Pdf, 739.9 kB.

 • Språkrådsdagen 2008 med utdelning av Klarspråkskristallen.
 • Vägen mot tydligare beslut på försäkringskassan.
 • Presentation av förslaget till ny språklag.
 • Språkfrågan: du är bra!

Klarspråk nr 1/2008 Pdf, 1.2 MB.

 • Summering av 2007: Webben, EU och förankringen är viktiga frågor för det fortsatta klarspråksarbetet.
 • Skrivrådet: Skriv på nätet.
 • Socialstyrelsens klarspråksarbete.
 • Språkfrågan: Call for proposals eller brysselkål?

2007

Klarspråk nr 4/2007 Pdf, 1.6 MB.

 • Klarspråk – på flera språk?
 • Att köpa en översättning.
 • Tolkning kräver kunskap.
 • Det är inte vad du skriver som räknas – det är vad läsaren förstår.
 • Språkfrågan: Dokument eller handling?
 • Annons: Tävla om Klarspråkskristallen 2008.

Klarspråk nr 3/2007 Pdf, 470.4 kB.

 • Standardfraser sitter löst i Hässleholm.
 • Tema: Årsredovisningar.
 • Språkfrågan: Kund i myndighetstexter.

Klarspråk nr 2/2007 Pdf, 275.7 kB.

 • En klarspråksmotor varvar ner.
 • Skrivrådet: Tips för tydliga direktiv.
 • Hitta rätt i Rikstermbanken.
 • Språkfrågan: Policy? Riktlinjer? Vägledning?

Klarspråk nr 1/2007 Pdf, 482.5 kB.

 • Ortnamnen, kommunerna och klarspråk.
 • Skrivrådet: Fena på ord?
 • Klarspråk i socialtjänsten.
 • Förhandlingsteknik en fråga om språkbruk.
 • Ny språklag den 1 januari 2009?
 • Språkfrågan: När verbet krockar med tidsuttrycket.

2006

Klarspråk nr 1/2006 Pdf, 835.2 kB.

 • Optimistisk beskäftighet!
 • Klarspråksarbetet går vidare i Språkrådets regi.
 • Nordisk klarspråkskonferens.
 • Språkfrågan: Stadsgles eller stadsspret?
 • Klarspråk är mer än klart språk.

1995–2006

Från och med 1995 till och med juni 2006 gavs bulletinen ut av Regeringskansliet, under namnet Klarspråksbulletinen från Klarspråksgruppen.