Nummer 1/2021

Temat i årets första nummer av Klarspråk är fackspråk och terminologi. Visst kan man använda facktermer och ändå skriva klarspråk, bara man tar hänsyn till mottagaren och sammanhanget.

Tecknad bild föreställande en bil som kör väldigt tätt inpå varandra. Föraren, vars bil är framför den andra, säger "Måste du ligga som en böld i arslet på mig?" varpå den i bilen bakom svarar "Hemorrojd heter det väl?".

Människor kan mena samma sak fast föredra olika termer och uttryck. Bild: Robert Nyberg.

  • Klarspråk + fackspråk = sant
    Ibland kan det låta som om fackspråk och termer inte hör hemma i klarspråk. ”Undvik facktermer” är ett påstående som man kan möta på skrivkurser och i checklistor. Det är en grov förenkling och bygger på en missuppfattning.
  • Lära sig fackspråk på sitt andraspråk
    Emil Molander berättar om olika strategier för att lära sig ett yrkesspråk när svenska inte är ens förstaspråk. Det handlar om både facktermer och annat språkligt.

Prenumera på Klarspråk

Som prenumerant får du ett mejl till din e‑postadress när ett nytt nummer publiceras här. Prenumerationen är gratis och går att avsluta när som helst.