Skrivrådet: AI som klarspråkskollega

Efter en första språkkoll bad jag AI-verktyget Chat GPT-4 klarspråka två korta texter. Testet visar att tydliga instruktioner kan ge snabb och bra hjälp, men också att jag måste hålla noggrann koll under processen.

Porträtt.

Ulrika Gotthardsson. Foto: Eva Sjöberg.

Min första text var en korrekt men byråkratisk webbtext. Textens fyra meningar innehöll juridiska termer som var viktiga att behålla, men också onödigt formella ord som skriftväxling, erhålla och bistå. En mening var en villkorssats som inleddes som en fråga, vilket kan försvåra läsningen: ”Handlar det om ett större ärende kan det …”

Min första prompt (instruktion) var: ”Arbeta om texten till klarspråk, men behåll orden komplettering, yttrande och huvudförhandling.”

AI hittade bra alternativ till övriga ord och ersatte villkorssatsen med en enklare om-sats: ”Om det är ett större ärende kan det …”

Som väntat valde AI du-tilltal, vilket ofta är ett bra sätt att göra språket aktivt. Det passar dock inte där den här texten hör hemma, och när jag bad den undvika det blev texten (förstås) mer lik originalet igen.

Min andra text kom från en notis om yogaforskning. De fyra meningarna inleddes snarlikt, och i en av dem var syftningen otydlig.

Min prompt blev: ”Rätta texten och ge den mer flyt, bindning och variation.”

I svaret hade AI förbättrat flytet genom att slå ihop två meningar. Textens tre meningar inleddes nu på olika sätt, och syftningen hade förtydligats korrekt. Ett ordval gav dock en nyttig tankeställare:

I originalet fanns frasen ” ... resultat från över 300 andra studier runt om i världen”. AI:s förslag var ”resultat från över 300 globala studier”.

Först blev jag imponerad av att AI ”förstått” att ordet global kunde ersätta det knöliga runt om i världen. Men sedan insåg jag att bytet förändrade innebörden; ordet globala beskrev nu själva studierna. Och originaltexten avslöjade inte om någon enda av de 300 studierna var global ...

Min slutsats är att AI kan vara en snabb och hjälpsam klarspråkskollega när jag vet ungefär vad texten behöver och är aktiv som arbetsledare. En bra analys av texten kan ge mig svar på om det är lönt att ta hjälp av AI och, om svaret är ja, hur jag hjälper den på rätt väg.

Där texten verkar kräva instruktioner på ordnivå går det nog ofta fortare att göra jobbet själv. Om det däremot går att instruera tydligt på en mer generell nivå kan AI vara ett sätt att både spara tid och hitta alternativa formuleringar. Kontentan blir att kunskap om klarspråk gör texter bättre – både med och utan en artificiell kollega.

Ulrika Gotthardsson
Språkkonsult på Uttryckeriet AB

Läs mer

Ta del av Ulrikas exempeltexter och kommentarer: uttryckeriet.se/ai-klarsprakar Länk till annan webbplats..