Nummer 4/2019

Temat för det här numret är språklagen. Vad har hänt sedan lagen trädde i kraft för tio år sedan?

  • Grattis språklagen tio år! En dörröppnare, en grund att stå på och något att luta sig mot. När jag frågade några myndigheter vad språklagen har betytt för deras klarspråksarbete framträder bilden av ett hus med en tydlig stomme.
  • Illustration föreställande en man som intervjuar en kvinna som sitter bakom ett skrivbord med papper framför sig och armbågarna vilande på bordet. Mannen säger i pratbubbla: "Har språklagen betytt något för ert sätt att uttrycka er här på myndigheten?". Kvinnan svarar i en pratbiubbla: "Det kan du hoppa upp och sätta dig på!".
    Klarspråk gör vi tillsammans En av Språkrådets viktigaste uppgifter är att stötta det offentliga klarspråksarbetet, enligt språklagens krav på vårdat, enkelt och begripligt språk. Ett sätt att hålla koll på hur det går är enkäten som Språkrådet skickar ut med några års mellanrum till alla myndigheter, regioner och kommuner.

Prenumera på Klarspråk

Som prenumerant får du ett mejl till din e‑postadress när ett nytt nummer publiceras här. Prenumerationen är gratis och går att avsluta när som helst.