Nummer 2/2019

I det här numret bjuder vi på goda exempel från olika myndigheter.

 • Goda exempel att inspireras av Vad vill ni som läser Klarspråk ha mer av? Den frågan ställde vi i en läsarenkät förra hösten. Ett av de vanligaste svaren var fler goda exempel.
 • Två kvinnor med blommor och klarspråkskonstverk i famnen står uppställda på varsin sida om kulturminister Amanda Lind. Bakom personerna syns en Power Point-bild med texten "Klarspråk".
  Skatteverket skriver tillsammans, för alla Tillsammans gör vi samhället möjligt – enkelt, rätt och tryggt för alla är Skatteverkets vision. Den ska visa vägen i allt vi gör. För oss som jobbar med klarspråk är alla ett viktigt ord, men även tillsammans har fått en särskild betydelse sedan vi började använda skrivarstugor som metod för att skriva klarspråk.
 • Begripligare brev om tjänstepension
  På Statens tjänstepensionsverk (SPV) har vi arbetat med att förbättra språket i mejl till våra kunder.
 • Infografik som engagerar och väcker intresse
  Statistikmyndigheten SCB vill göra statistik tillgänglig för fler, och det gör vi med hjälp av infografik i sociala medier. Det är lyckat – nyligen nådde vi milstolpen 10 000 följare på Instagram.
 • Svea hovrätt arbetar med både bemötande och klarspråk
  I bemötande- och klarspråksarbetet i Svea hovrätt ingår att följa upp och mäta om arbetet har fått effekt. En metod är enkätundersökningar.
 • Tillgängligare information i Sundbyberg
  I Sundbybergs stad undersöker vi hur tillgänglig vår information är. Vi undersöker också vilka kanaler och format vi bör använda för att mottagarna ska kunna ta till sig informationen.
 • Uppdaterad broschyr om krisberedskap
  2018 tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fram broschyren Om krisen eller kriget kommer i samråd med Försvarsmakten. Ett flertal organisationer, sakkunniga och klarspråksgranskare bid...
 • Tydliga budskap på Riksrevisionen
  Revisorer i staten behöver vara tydliga för att bidra till att skattepengarna hanteras på ett bra sätt. Därför har Riksrevisionen startat ett klarspråksprojekt för att stärka dem i sitt skrivande.
 • Tre frågor till...
  Anne Isberg, kommunikatör och klarspråksansvarig på Kronofogden som undersökt termen kund i myndigheters kommunikation.
 • Notiser 2/2019

Prenumera på Klarspråk

Som prenumerant får du ett mejl till din e‑postadress när ett nytt nummer publiceras här. Prenumerationen är gratis och går att avsluta när som helst.