Tre frågor till ...

... Chat GPT, som svarat med hjälp av Rickard Domeij, språkteknolog på Språkrådet:

Robot med lysande ögon som håller i en läsplatta.

Bild skapad med AI-verktyget DALL-E.

Vad är AI egentligen?
Artificiell intelligens (AI) är en teknik som syftar till att skapa datorprogram och system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom att lära sig, tänka, resonera och fatta beslut. Det involverar användning av algoritmer och maskininlärning för att analysera data, dra slutsatser och utföra uppgifter självständigt. AI används i olika områden, inklusive automatisk översättning, bildigenkänning och autonoma fordon.

Varför är AI så hett just nu?
AI är hett på grund av betydande teknologiska framsteg och ökad tillgänglighet av data och beräkningskraft. Det möjliggör förbättrade prestationer inom områden som maskininlärning och djupinlärning, vilket har potential att revolutionera många branscher. Investeringar och forskning har ökat, och företag ser möjligheter att automatisera uppgifter, öka effektiviteten och skapa innovativa produkter och tjänster med hjälp av AI.

Vem är du och vilka är dina största brister?
Jag är ChatGPT, en AI-assistent av OpenAI. Mina största brister inkluderar bristande kontextuell förståelse, möjligheten att generera felaktig information och begränsad kreativitet. Jag kan ibland ge oprecisa svar och behöver användas med omsorg för att undvika vilseledande eller olämpliga svar.