Språkfrågan: Hur skriver man AI-orden?

Hur skrivs namnet på chattbotten – ChatGPT, Chat GPT, Chat gpt …? Och hur skrivs förkortningen av artificiell intelligens?

Hur skrivs namnet på chattbotten – ChatGPT, Chat GPT, Chat gpt ... ?
Språkrådet rekommenderar att namnet skrivs Chat GPT. Initialförkortningen GPT står för Generative Pre-trained Transformer och beskriver hur botten har tränats. Företaget som utvecklat verktyget skriver ChatGPT, men på svenska bör namnet skrivas isär. Flerordiga namn skrivs vanligtvis med stor bokstav endast på första ordet, men eftersom det andra ordet består av en initialförkortning som utläses bokstav för bokstav och ingår i ett namn bör även det skrivas med stora bokstäver.

När det gäller ordet bot är den vanligaste stavningen i oböjd form med ett t. När ordet böjs rekommenderar vi att det stavas med två t: chattbotten, chattbottarna.

Hur skrivs förkortningen av artificiell intelligens?
Vi rekommenderar att förkortningen skrivs AI. Sammansättningar med initialförkortningar skrivs med bindestreck: AI-robot, AI-genererad, AI-utveckling.

Kommentar: Det här är förkortade versioner av två frågor och svar i Frågelådan Länk till annan webbplats..