AI-utvecklingen är ett maraton – inte ett 100-meterslopp

Mänskligt vetande har ett bästföredatum. År 1905 konstaterade fysikern Albert Einstein att inget kan färdas snabbare än ljusets hastighet i vakuum. År 2023 visade det sig att hans påstående var felaktigt. I dag vet vi att inget kan färdas snabbare än spaningar om AI i ett genomsnittligt Linkedin-flöde.

Porträtt.

Jakob Pettersson Svärd. Foto: Linnéa Jubro.

I min kandidatuppsats Morgondagens kommunikation i dag undersöker jag hur kommunikatörer som använder Chat GPT för att producera skriftlig kommunikation upplever att AI-stödet påverkar skrivprocessen och vilka språkliga följder det får. Sedan jag inledde arbetet i början av året har AI-kartan redan ritats om flera gånger. Medveten om att min studie riskerade att vara föråldrad innan den hade publicerats valde jag att fokusera på det som är förhållandevis konstant: vi människor.

De mest intressanta resultaten från min undersökning handlar inte om själva AI tekniken utan om hur respondenterna ser på densamma. Deltagarna i studien lyfter bland annat hur AI-stödet kan eliminera skrivkramp genom att förkorta steget från ett blankt blad till ett fungerande utkast. De upplever också att AI-baserad responsgivning kan utveckla erfarna skribenter språkligt. Genom att blanda in Chat GPT i skrivprocessen tycks skribenterna få tillgång till nya ord, uttryck och stilistiska verktygslådor.

I uppsatsen diskuterar jag även riskerna med att låta AI-tjänster avlasta den mänskliga skribenten kognitivt. Automatisk språkgranskning framstår ibland som ett mynt med två sidor: den avlastande effekten kan vara väl så önskvärd i stunden, men felaktiga rättningsförslag från exempelvis en ordbehandlare kan få skribenter att börja ifrågasätta den egna språkkänslan. I min studie syns vissa tecken på att den här utvecklingen skulle kunna öka kraftigt i takt med att AI blandar sig i allt fler steg i skrivprocessen. Det behöver vi alla vara fortsatt vaksamma på – och för det krävs ett visst mått av eftertänksamhet.

Läs gärna min uppsats om du vill förstå det senaste årets händelser bättre. Men gör det i lugn och ro. Den stora faran med den snabba teknikutvecklingen är inte att du blir ifrånkörd. Den är att du blir så fokuserad på att hålla jämna steg att du kör av vägen.

Jakob Pettersson Svärd
Student i svenska, Språk- och kommunikationsprogrammet vid Mälardalens universitet