Tre frågor till...

Anne Isberg, kommunikatör och klarspråksansvarig på Kronofogden som undersökt termen kund i myndigheters kommunikation.

porträttfoto på Anna Isberg

Anne Isberg. Foto: United Frog Studio.

Berätta om din undersökning! Vad gav den för resultat?

Jag lät 46 språkvårdare svara på en enkät om termen kund. Enkäten visade att kund är den vanligaste benämningen på myndigheternas målgrupper i den interna kommunikationen. Medborgare och intressent kom på andra och tredje plats. I den externa kommunikationen använder de flesta medborgare, medan kund kom på andra plats, följt av intressent.

Hur används kund på din egen myndighet Kronofogden?

Vi använder termen kund i den interna kommunikationen, bland annat när vi talar om våra strategier. Kund används också när vi i huvudsak skriver för vår uppdragsgivare, till exempel i årsredovisningen. Kund är inte tänkt att användas när vi kommunicerar med medborgare, men förekommer i sammansättningar som kundservice.

Vad tycker språkvårdarna som svarat på enkäten om kund?

Drygt hälften tycker inte att kund passar i myndigheter. Ett vanligt argument är att termen associeras med service och valfrihet, medan medborgare har begränsad valfrihet i kontakter med myndigheter. Ett vanligt argument för kund är att termen är praktisk och kan få myndighetsanställda att behandla medborgare mer serviceinriktat.