Notiser nr 2/2019

Personer med blommor i famnen.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski.

De prisades på Språkrådsdagen

Förutom Klarspråkskristallen delades följande priser ut under Språkrådsdagen: Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski fick Minoritetsspråkspriset 2019 för sitt engagemang och arbete med att stärka romska ungdomar i deras språk och identitet. Erik Wellanders pris gick till Linus Salö för att han har ökat kunskapen om och fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

Språkkonsultutbildning startar i Norge

I höst startar Universitetet i Oslo landets första universitetsutbildning i klarspråk. I likhet med den svenska språkkonsultutbildningen innehåller den även praktiska moment, som praktik på en arbetsplats.

Framsidan på boken Skriv bedre til borgerne.

Skriv bättre texter till medborgarna

Varför fungerar den skriftliga kommunikationen mellan myndigheter och medborgare ofta så dåligt? Den danska boken Skriv bedre til borgerne utgår från konkreta exempel och går igenom vad som gör en text svår respektive lätt att förstå. Den vänder sig till chefer och anställda i offentlig sektor som vill förbättra begripligheten i texter de skriver
till medborgare.

Norska termverktyg

I Norge har man utvecklat nya verktyg och standarder inom terminologi. Bland annat har man byggt upp en gemensam begreppskatalog på en portal där alla kan söka efter svåra begrepp och ta reda på vad de betyder. Verktygen finns på www.difi.no Länk till annan webbplats. och www.brreg.no Länk till annan webbplats..

Omslaget på boken Text och stil.

Konsten att skriva facklitteratur

I Text & stil – att skriva med vetenskap delar författaren Magnus Linton med sig av strategier och reflektioner kring skrivandets hantverk. Boken vänder sig i första hand till forskare och experter som söker nya former för effektivt berättande men också till andra som förmedlar fakta och kvalificerad kunskap, som utredare, rapportförfattare, redaktörer, kommunikatörer och journalister.

Språkförsvarets pris till Terminologicentrum TNC

Numera nedlagda Terminologicentrum TNC har belönats av Språkförsvaret för sitt mångåriga och värdefulla arbete för en effektiv fackspråklig kommunikation. I motiveringen nämner juryn att TNC varit med om att rekommendera termer som vi i dag tar för givna, till exempel plast, dator och infartsparkering.

Omslaget på rapporten Bildbeskrivning för tillgänglighet.

Rapport om att beskriva bilder

Bildbeskrivningar är viktiga för att tillgängliggöra bilder och grafik så att användare med synnedsättning inte missar viktig information. Hur skapar man bildbeskrivningar som är korta och läsvänliga och som bidrar till läsarens förståelse och upplevelse av innehållet? Det tas upp i rapporten Bildbeskrivning för tillgänglighet, som kan laddas ned från MTM:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Omslaget på boken Sånt vi bara gör.

Sånt vi bara gör

Sånt vi bara gör är en bok om vardagshandlingar. I 91 korta texter ger forskare inom humaniora exempel på sånt vi bara gör utan att fundera över. Det handlar bl.a. om språkets artighetsregler, om särskrivningar och om nya sätt att avsluta en köpdialog sedan butikerna börjat ta betalt för plastkassarna.

I bloggen Sånt vi bara gör publiceras under året ett urval av texterna.