Tillgängligare information i Sundbyberg

I Sundbybergs stad undersöker vi hur tillgänglig vår information är. Vi undersöker också vilka kanaler och format vi bör använda för att mottagarna ska kunna ta till sig informationen.

I steg 1 har vi hållit fokusgrupper och gjort djupintervjuer med personer med nedsatt läsförmåga på grund av exempelvis funktionsnedsättningar eller hög ålder. Steg 2 är att göra en enkät till allmänheten för att kunna vikta resultatet. Vi vill visa att t.ex. punktlistor gör text mer tillgänglig för alla – inte bara personer med nedsatt läsförmåga.

Syftet med undersökningen är att samla in ett bra underlag för att utbilda anställda i att skriva tillgängligt. På så sätt följer vi också upp en överenskommelse med funktionsrättsorganisationer i staden om att kommunicera tillgängligt.

Vi har ställt frågor om hur personerna i fokusgrupperna helst vill ha information vid vägarbeten och stadsplanering. Vi har också låtit dem testa information om simhallen i fyra olika format: klarspråk, lättläst, lättläst med bilder och en film med undertexter.

Susanna Järlund
Sundbybergs stad