Infografik som engagerar och väcker intresse

Statistikmyndigheten SCB vill göra statistik tillgänglig för fler, och det gör vi med hjälp av infografik i sociala medier. Det är lyckat – nyligen nådde vi milstolpen 10 000 följare på Instagram.

Grön bild med texten: "Pi-dagen till ära 3,14 procent av alla nyregistrerade personbilar i Västerbottens län år 2018 var laddhybrider. Källa: Fordon i län och kommuner, Trafikanalys och SCB 2018."

Fordonsstatistik presenterad på ett annorlunda sätt i SCB:s infografik på Instagram.

Infografiken är ett sätt att nå ut till och engagera unga och ovana statistikanvändare. Vi vill lyfta fram statistikens betydelse i samhället, på ett människonära och underhållande sätt.

Kommunikatörer, statistiker och formgivare samarbetar genom hela processen. Vi testar olika idéer och kommer gemensamt fram till hur statistiken kan illustreras på ett sätt som är visuellt tilltalande och enkelt att förstå.

Uppslag till sakinnehållet får vi ofta genom omvärldsbevakning. Infografiken ska relatera till sådant som händer i samhället, stort som smått. Konsumtion, yrken och pensioner är exempel på ämnen som vi nyligen har använt. Vi försöker vara lekfulla experter, ibland genom att använda illustrationer, eller som i exemplet genom att lyfta fram en nördig siffra.

Karin Hansson
SCB