Tydliga budskap på Riksrevisionen

Revisorer i staten behöver vara tydliga för att bidra till att skattepengarna hanteras på ett bra sätt. Därför har Riksrevisionen startat ett klarspråksprojekt för att stärka dem i sitt skrivande.

– Vi vill komma ifrån krångligt språk utan att ge avkall på skärpan i våra budskap. Vi har satsat på att öka kunskaperna med egna riktlinjer och utbildning, säger kommunikationschefen Anna Maria Böök.

Många har arbetat med att konkret ta reda på vad klarspråk innebär i revisionen och hur stödet behöver se ut. Nästan alla revisorer har fått utbildning där teori varvats med övning på riktiga texter för att hitta nya språkliga lösningar.

– Vi har på kort tid skapat en gemensam plattform. Det viktigaste i långa loppet är att klarspråk blir en naturlig del i vårt dagliga skrivande av både rapporter och andra texter. Klarspråk ingår därför också i vår kvalitetssäkring, och vi jobbar mycket med återkoppling för att bidra till ett fortsatt lärande, säger avdelningschefen Viveca Norman.

Monika Pettersson
Riksrevisionen