Begripligare brev om tjänstepension

På Statens tjänstepensionsverk (SPV) har vi arbetat med att förbättra språket i mejl till våra kunder.

Två personer som sitter framför en whiteboard. Whiteboarden är full med post it-lappar i olika färger. Personerna sitter med en varsin dator och tittar på varandra, de ser ut att vara mitt i ett samtal.

Synpunkter från kunderna ger viktiga insikter och bidrar till bättre mejlutskick. Foto: SPV.

Vi samlade in mejl från ett antal medarbetare med kundkontakt och granskade innehåll, disposition och språk. Efter det hade vi en klarspråksutbildning som byggde på de granskade mejlen och gav sedan individuell återkoppling till varje person. Planen är nu att göra en ny granskning för att se hur insatserna påverkat språket.

Våra utskick är en del av vår kommunikativa helhet och har ofta en koppling till webbplatsen. För att veta hur kunderna upplever utskicken följer vi upp vissa av dem genom att notera hur många som ringer, vad de frågar om eller har synpunkter på. Vid större utskick har vi börjat göra riktade kundundersökningar. I det löpande arbetet med utskick är kundservice med och bidrar med synpunkter från kunderna. Med hjälp av resultaten kan vi förbättra
utskicken.

Jennie Lind
Statens tjänstepensionsverk (SPV)