Skatteverket skriver tillsammans, för alla

Tillsammans gör vi samhället möjligt – enkelt, rätt och tryggt för alla är Skatteverkets vision. Den ska visa vägen i allt vi gör. För oss som jobbar med klarspråk är alla ett viktigt ord, men även tillsammans har fått en särskild betydelse sedan vi började använda skrivarstugor som metod för att skriva klarspråk.

Två kvinnor med blommor och klarspråkskonstverk i famnen står uppställda på varsin sida om kulturminister Amanda Lind. Bakom personerna syns en Power Point-bild med texten "Klarspråk".

Skatteverket fick Klarspråkskristallen 2019. Här kultur- och demokratiminister Amanda Lind med Camilla Lindholm och Sandra Hvarfner från Skatteverket.

Tidigare var det vanligt att en sakkunnig skrev en text som en språkkonsult sedan fick för granskning, ofta kort före publicering. Den sakkunniga väntade sig som mest ett avancerat korrektur, medan språkkonsulten gjorde sitt bästa för att målgruppsanpassa texten. Resultatet kunde bli en kompromiss som ingen var helt nöjd med.

Skrivarstugor blev vår väg ur detta. Så här gör vi: En arbetsgrupp bildas med en språkkonsult, sakkunniga, en jurist och ibland en webbredaktör. Arbetet inleds med att sakkunniga och jurister får en genomgång av vad klarspråk är och varför det är något att sträva efter. Det är viktigt att inte hoppa över detta steg, eftersom klarspråksarbete bygger på insikt om värdet.

Gruppen ses vid ett antal tillfällen om ett par timmar och skriver texter tillsammans. Eftersom det inte finns någon färsk förlaga att försvara blir acceptansen för ändringar stor. Ibland kan språkkonsulten ta fram övergripande underlag att utgå från, vilket underlättar ytterligare.

Skrivarstugan kombineras alltid med att vi undersöker målgruppens behov, genom exempelvis webbenkäter eller samtal med skatteupplysningen och handläggare som möter allmänheten.

Vi ser flera fördelar med skrivarstugor:

  • Texten blir en gemensam angelägenhet i stället för att olika parter investerar i varsin version.
  • Ingen lägger tid och energi på en text som inte håller i sak eller ur klarspråkssynpunkt.
  • Deltagarna lär av varandra, vilket gör processen enklare och acceptansen för klarspråk större för varje skrivarstuga.

Vi tror också att skrivarstugorna kan påverka bilden av vad som är en bra myndighetstext. De flesta på Skatteverket känner till klarspråk och att det är något bra. Men att förändra sitt skrivande är svårt. Skrivarstugorna ger textexempel som kan inspirera även utanför sitt sammanhang.

Camilla Lindholm
Språkkonsult och språksamordnare på Skatteverket

Klarspråkskristallen 2019 tilldelas Skatteverket för ett inspirerande och framgångsrikt klarspråksarbete med medborgarna i fokus.

Ur juryns motivering till Klarspråkskristallen 2019