Goda exempel att inspireras av

Vad vill ni som läser Klarspråk ha mer av? Den frågan ställde vi i en läsarenkät förra hösten. Ett av de vanligaste svaren var fler goda exempel.

Porträttfotografi på Gabriella Sandström.

Hur har andra gjort? Vad finns det för smarta sätt att jobba med klarspråk? Hur kan man ta reda på vad läsarna tycker är begripligt?

I det här numret fokuserar vi just på sådana goda exempel. De kommer från myndigheter (och en kommun) med vitt skilda uppdrag och verksamheter.

Årets vinnare av Klarspråkskristallen, Skatteverket, berättar om en framgångsrik modell för att skriva texter tillsammans i så kallade skrivarstugor. Där samlas en språkkonsult och andra experter i en arbetsgrupp som gemensamt skriver nya texter. Då får de med alla viktiga perspektiv från början.

SCB använder infografik i sociala medier för att sprida statistik. Sundbybergs stad undersöker hur tillgänglig stadens information är och har arrangerat fokusgrupper och intervjuat personer med nedsatt läsförmåga.

Svea hovrätt har låtit nämndemän undersöka bemötandet och språkbruket i rättssalen. Statens tjänstepensionsverk följer upp sina mejlutskick och noterar hur många kunder som ringer och frågar och vad de frågar om. På så sätt kan de förbättra utskicken.

Så, varsågoda – låna så många goda idéer ni kan och sprid dem gärna vidare!

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk