Uppdaterad broschyr om krisberedskap

2018 tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fram broschyren Om krisen eller kriget kommer i samråd med Försvarsmakten. Ett flertal organisationer, sakkunniga och klarspråksgranskare bidrog till den nya versionen.

En hög med broschyrer som ligger på en svart bakgrund. Broschyren är i orange och rött och har titeln "Om krisen eller kriget kommer".

Broschyren Om krisen eller kriget kommer delades ut till 4,8 miljoner hushåll under Krisberedskapsveckan 2018. Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Ord som drivmedelsstation, försvarsvilja och krigsplacering diskuterades fram och åter. Vi anpassade tonen från 1961 års utskick till ett språk som passar vår tid och ändrade formatet från passtorlek till det mer läsvänliga formatet A5.

Eftersom ingen kan veta vilka språk som talas i vilka hushåll, fick alla en svensk version av broschyren, men den finns även tillgänglig på de nationella minoritetsspråken och de vanligaste invandrarspråken. Den finns också inläst på svenska och engelska, i punktskrift, Daisyformat, lättläst och som teckenspråksfilm. Vi gjorde också en film där buktalaren Zillah med apan Totte visar och förklarar broschyren för barn.

Broschyren kommer att leva vidare i alla format. Vår undersökning visar att åtta av tio personer har sparat den.

Anna Teljfors
MSB