Roligt och inspirerande att ha någon att bolla med

Under hösten drog Språkrådet igång ett mentorsprogram för att para ihop erfarna klarspråksansvariga med sådana som inte kommit så långt än. Just nu är det tolv par som samarbetar och lär av varandra. Men hur går det? Vi frågade några av dem.

porträtt

Charlotta Carlberg Eriksson, Elisabeth Flygt, Emma Sabel, Ingela Engman Sköld, Linda Andersson och Louise Wassdahl.

– För min del har detta varit toppen, säger Emma Sabel på Länsstyrelsen Kalmar län. Jag har fått en supermentor i Linda Andersson på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi har bytt erfarenheter och material med varandra, och jag har fått hjälp att planera en klarspråksmånad, som vi körde i november. Det är jätteskönt att ha en likasinnad att bolla med och inspireras av.

Samarbetet mellan Emma och Linda har till och med lett till att de dragit igång ett nätverk för de klarspråksansvariga på landets 21 länsstyrelser.

Elisabeth Flygt på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är också nöjd.

– Vi har haft givande samtal och gått från att lära känna varann och prata klarspråk på ett mer generellt plan till handfasta diskussioner kring en aktuell uppgift som ska lösas. Det har varit mycket matnyttigt att få utbyta tankar och funderingar med Charlotta, säger Elisabeth.

Hennes mentor Charlotta Carlberg Eriksson på SCB håller med:

– Den största fördelen, som jag ser det, är att få en utsedd person att lyfta tankar med. När man är ensam på sin arbetsplats behöver man någon att prata med. Ofta räcker det att man får ventilera sina tankar för att själv kunna känna om man är på rätt spår.

Riksdagens språkvårdare Louise Wassdahl, som är mentor för Ingela Engman Sköld på Etikprövningsmyndigheten, berättar:

– Jag tycker att det är roligt att få höra om vad som kan vara problematiskt i en annan verksamhet, och få komma med frågor och förslag, dels för att få veta mer och dra paralleller till den egna verksamheten, dels för att kunna bistå med förslag på lösningar. Att prata om saker man själv gjort väldigt länge ger en chans till att fundera på hur man skulle kunna ha gjort i stället om man hade fått börja om från början. Man kan konstatera att man kommit en bit på vägen och lärt sig en hel del som man nu kan dela med sig av – till exempel att göra rätt saker i rätt ordning och tempo.

Blir du inspirerad? Vill du också vara mentor eller ha en? Skicka ett mejl till klarsprak@isof.se, så parar vi ihop er. Du kan läsa mer om upplägget på isof.se/mentorsprogram.

Maria Fremer och Ingrid Olsson
Språkrådet