Språkfrågan: I samarbete med?

På sociala medier görs saker ofta i samarbete med ett företag, och många av oss uppfattar då inlägget som reklam. Så har samarbete nu kommit att betyda ’reklam’?

Om man tittar i allmänspråkliga ordböcker så kan samarbete vara nästan vad som helst där man arbetar ihop, om vad som helst. Och reklam kan man ju samarbeta om. Den som sponsras för att göra reklam för ett företags produkter och säger att den har ett samarbete med företaget kan alltså inte sägas ljuga. Den är bara otydlig om vilken typ av samarbete det är.

Men ord har inte bara betydelser som man slår upp i en ordbok, utan det knyts också associationer till dem. Anledningen till att man nu vill använda andra ord än reklam är väl att det uppstått negativa associationer till det. Reklam får många att tänka på konsumtionssamhället, på att köpa mer än man behöver. Det kan också ge associationer till påståenden som inte är sanna, många har ju tränats i att vara extra kritiska till reklambudskap. Då är det inte så konstigt att de som gör reklam ser sig om efter nya ord, som inte bär på de här associationerna. Vips kom samarbete till ny användning.

Maria Bylin
Språkrådet