Tre frågor till ...

Lena Olofsson-Piras, språklig handläggare vid EU-kommissionens representation i Sverige.

Porträtt.

Lena Olofsson-Piras.

Vad gör du som språklig handläggare?
”Jag lokaliserar texter, organiserar språkliga evenemang, besöker översättarprogrammen i Sverige och representerar EU-kommissionen i olika språkliga sammanhang.”

Hur arbetar man tillsammans med texter i EU?
”De svenska myndigheterna är ofta med i diskussionerna som leder fram till EU-texter, i arbetsgrupper och kommittéer. Sedan översätts texterna till alla EU-språk hos oss på generaldirektoratet för översättning. På svenska språkavdelningen arbetar förutom översättare även två terminologer och en språklig samordnare. De kan kontakta respektive myndighet om det uppstår terminologiska problem och även i mer övergripande frågor. Det är viktigt att detta görs innan en rättsakt offentliggörs, för då kan vi påverka textens lydelse utan tunga rättelseförfaranden.”

Hur kan vi underlätta samarbetet?
”Se till att EU-språkvårdens lista med kontaktpersoner på myndigheterna Länk till annan webbplats. hålls aktuell. Och myndighetsföreträdare i olika arbetsgrupper som förhandlar fram texter får gärna proaktivt kontakta oss på svenska språkavdelningen om knepig terminologi. Då är vi förberedda när texten kommer till oss.”