Se klarspråksprojekt som lärandeprojekt!

Klarspråk handlar om bättre texter och bättre kommunikation, och vägen dit går via dem som skriver. Därför handlar ofta klarspråksarbete om att förmå skribenterna att skriva mer mottagaranpassade texter.

En porträttbild på en man med glasögon bredvid omslaget på rapporten Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande

Andreas Nord och Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande – en forskningsöversikt.

Insikten att detta är ett arbete med attityder är i dag allmänt spridd, men samtidigt underbetonas ofta de svårigheter det innebär att lära sig att skriva bättre i jobbet.

Skrivande är en arbetsuppgift som är mer komplex än de flesta andra, bland annat för att det krävs många olika typer av kunnande för att sätta ihop en bra text. Man måste kunna något om ämnet, man måste förstå mottagarnas behov – och dessutom måste allt göras inom ramarna för vad som är gångbart på arbetsplatsen.

Därför bör den som planerar klarspråksarbete vara medveten om vad en insats egentligen ska uträtta och att det kan vara svårt att träna allt på en gång. Det kan vara en god idé att utforma en kurs så att den ökar skribenternas ämneskunskaper, för texter blir ibland dåliga för att skribenter inte riktigt förstår de ärenden som de ska hantera. Andra gånger behöver skribenter mest av allt bli säkrare på arbetsplatskulturens förväntningar, så att de vet vad de får – och inte får – göra.

Kognitivt krävande

Och när utbildningar framför allt ska handla om mottagaranpassning finns det särskilda utmaningar. Det handlar inte bara om att mottagarna ofta är diffusa för skribenten utan också om att mottagaranpassning är något mycket kognitivt krävande. Att kunna sätta sig in i mottagarens behov förutsätter att alla andra aspekter av skrivandet kan skötas utan att minnet belastas under skrivprocessen. För den som är ovan skribent, eller är ny på arbetsplatsen och till exempel ska lära sig att arbeta i nya system, blir det svårt att också tänka på mottagaren.

Bäst att arbeta med egna texter

Dessutom har forskning visat att det är svårt att föra över skrivkunskaper från ett sammanhang till ett annat. Att inom en utbildning öva skrivande i en ny genre kan vara inspirerande, men innebär inte nödvändigtvis att skribenten utvecklas i sitt vanliga skrivande. I stället är nog ofta det bästa att skribenterna får arbeta med egna, autentiska texter och växla mellan utbildning och det vanliga arbetet. I min rapport Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande – en forskningsöversikt presenteras forskningsresultat från skrivforskning och vad dessa kan få för följder för praktiskt klarspråksarbete.

Andreas Nord
docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet