Språkfrågan: Är -s som pluraländelse okej nu?

Kan man beställa två cappuccinos med två bagels? Prata om hängivna fans? Eller om ett gäng gangsters? Vad skriver man då om man vill berätta lite mer om de där … vad? Gangstersna? Gangstersarna?

Länge har språkvårdens hållning varit att försöka stävja bruket av s-plural. I den nya upplagan av Svenska skrivregler mjukas denna hållning upp något.

Det främsta argumentet mot s-plural är att böjningsmönstret är ofullständigt; bestämd form plural saknas. Men det här gäller faktiskt inte alla ord. En del ord med s-plural följer på ett oproblematiskt sätt ett mönster med ändelsen -sen i bestämd form plural. Det gäller t.ex. fansen, bratsen och shortsen.

Det främsta argumentet för att använda s-plural i vissa fall är att ordet är så väletablerat med s-plural att alternativa pluralformer uppfattas som konstiga – former som brattar, baglar eller situper är inte särskilt gångbara helt enkelt därför att vi har vant oss vid pluralformerna brats, bagels och situps.

När det gäller ord som förekommer med s-plural varierar det vilken pluralform som fungerar bäst från ord till ord: Skriv för all del gärna bagels och fans. Men skriv hellre två gangstrar än två gangsters, och hellre två cappuccino än två cappucinos.

Lisa Rudebeck
Språkrådet