Notiser nr 2/2017

Välkommen Martin!

Institutet för språk och folkminnen – den myndighet som Språkrådet tillhör – har fått en ny generaldirektör. Han heter Martin Sundin och kommer närmast från en tjänst som departementsråd och enhetschef på Kulturdepartementet. Tidigare har han bland annat arbetat som rådgivare i kulturfrågor på Nordiska ministerrådet. Välkommen!

Tre språkpriser

Förutom Klarspråkskristallen, som gick till Södertörns tingsrätt, delades två andra priser ut under Språkrådsdagen den 11 maj.

Minoritetsspråkspriset 2017 gick till Patricia Fjellgren för hennes glädjefulla och professionella arbete inom Samiskt språkcentrum med att återuppliva de samiska språken.

Erik Wellanders pris 2017 gick till Staffan Nyström, professor i namnforskning vid Uppsala universitet.

Stora finsk-svenska ordboken nu på webben

Nu finns Stora finsk-svenska ordboken Länk till annan webbplats. tillgänglig på internet. Den innehåller nästan 100 000 uppslagsord eller artiklar, och det går att söka både från finska till svenska och från svenska till finska. Nätutgåvan är resultatet av ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Institutet för de inhemska språken, Helsingfors.

Svara på vår enkät om Klarspråkstestet

Har du använt Klarspråkstestet?

Vill du hjälpa oss att förbättra det?

Var med och svara på enkäten senast den 30 juni.

Dansk undersökning om digitala texter

I en nyutkommen dansk rapport, Faglig formidling i digitale tekster, presenteras resultaten från en undersökning av hur läsare uppfattar digitala texter och vad som gör dem tydliga och begripliga. Det visade sig bl.a. att läsarna föredrog att läsa på papper om texten är längre än tre sidor.

Ny upplaga av Svenska skrivregler

Den nya upplagan av Svenska skrivregler är nu utkommen och kan beställas genom bokhandeln eller direkt från förlaget Liber.