Klarspråk – en förutsättning för tillit

Det står i Jesu bergspredikan: ”sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej.” Klarhet är inte Bibelns tydligaste kännetecken. Sett till dess språkliga utformning är Matteus 5:37 inte något undantag. Men budskapet är glasklart.

Visst är det så att de svar du ger ska vara exakta och ärligt menade. Att enkelt förklara komplexa resonemang är inte enbart att förenkla, utan det är en förutsättning för att skapa förståelse, tillit och förtroende.

Jag tror att detta gäller vem du än är, vilken funktion du än har och oavsett vem du vänder dig till. Det gäller alldeles särskilt oss som arbetar för det allmänna.

Som verksamma i en myndighet, kommun eller annan offentlig verksamhet har vi ett aldrig vilande uppdrag att bygga och upprätthålla förtroendet för vårt arbete. Även impopulära beslut eller åtgärder kan få förståelse och godkännande, förutsatt att de förklaras på ett sätt som den som berörs förstår.

Att sträva efter att ständigt upprätthålla förtroendet för den offentliga förvaltningen har alltid varit och kommer alltid att vara viktigt. I en tid då det kan verka som att vi kan välja våra fakta är det mer betydelsefullt än någonsin. Ett tydligt, enkelt och ärligt språk är ett av våra viktigaste verktyg i det arbetet.

Anna Ekström
gymnasie- och kunskapslyftsminister