Premiär för nya skrivregler

I maj kom den nya upplagan av Svenska skrivregler ut. Några frågor till Ola Karlsson, språkvårdare på Språkrådet och skrivreglernas redaktör och huvudförfattare.

En man sitter vid ett bord dukat med kaffemuggar och två rosa tårtor med texten "Svenska skrivregler i glasyr". Det står även en svensk flagga på bordet, och mannen håller upp en röd liten bok som det också står Svenska skrivregler på.

Ola Karlsson.

Vilka är de viktigaste nyheterna?

– Boken är framför allt 35 sidor tjockare än förra upplagan. Flera kapitel har blivit fylligare och man får svar på fler skrivtekniska detaljer. Dessutom finns det ett helt nytt kapitel om hantering av engelska ord, uttryck och texter i svenska sammanhang. I nästa nummer av Klarspråk kommer en lite längre presentation av nyheterna i boken.

Är det några förändringar i hur ni arbetat med den nya upplagan jämfört med tidigare?

– Ja, vi har granskat många av råden noggrannare den här gången: vi har gjort undersökningar av bruket i stora textdatabaser, stämt av olika frågor med sakkunniga, genomfört ett antal miniundersökningar och jämfört med skrivhandledningar för andra språk. Vi försöker ha bättre på fötterna i våra råd helt enkelt, och samtidigt se till att råden så långt möjligt är förankrade i bruket.

Hur skiljer sig Svenska skrivregler från Myndigheternas skrivregler?

Svenska skrivregler ska täcka in närmast allt slags skrivande, vilket innebär att den täcker in fler målgrupper och måste avspegla variationen i språkbruket lite mer.