Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande

Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande

En forskningsöversikt om klarspråk och skrivande i yrkeslivet. Syftet med denna rapport är att ge en överblick över den klarspråksforskning som finns. Den uppmärksammar också perspektiv och resultat från forskning om yrkeslivsskrivande och utveckling av skrivkompetens som är relevant för klarspråksarbete.

Författare: Andreas Nord
Utgivningsår: 2017

Liksom mycket annan offentligt driven verksamhet bör klarspråksarbete i så hög grad som möjligt vila på vetenskaplig grund. För att detta ska kunna göras behövs mer kunskap och mer forskning, men det behövs också att vi tillgängliggör den forskning som faktiskt redan finns.

Syftet med denna rapport är att ge en överblick över dels den klarspråksforskning som finns, det vill säga forskning som uttryckligen berör klarspråk, dels perspektiv och resultat från forskning om yrkeslivsskrivande och utveckling av skrivkompetens som är relevant för klarspråksarbete. Avsikten är att ge en förståelse för vilken forskningsgrund som finns för klarspråksarbetet specifikt, liksom att peka ut en del faktorer som är bra att känna till för att bedöma hur klarspråksinsatser kan ge resultat.

En grundtanke är att klarspråksarbete i många avseenden är en fråga om skribenters lärande, och att den som planerar en klarspråksinsats därför kan ha nytta av kunskaper om lärande i yrkeslivet. Rapporten vänder sig både till den som själv jobbar med klarspråk eller som har i uppdrag att organisera eller beställa klarspråksprojekt och till forskare och studenter med intresse för klarspråk.

Rapporten finns också översatt till engelska: Plain language and professional writing A research overview Öppnas i nytt fönster.